פסיכולוגיה חינוכית לימודי השלמות לתואר שני | המכללה האקדמית תל חי

פסיכולוגיה חינוכית לימודי השלמות לתואר שני

פסיכולוגיה חינוכית לימודי השלמות לתואר שני

ההרשמה לתכנית השלמות הינה לשנה"ל תשפ"ג

למי מיועדים:

לימודי השלמות מיועדים לכל המתעניינות/ים בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית אשר לא למדו את הקורסים הבאים כחלק מלימודי התואר הראשון:

שם הקורס

היקף נ"ז הנלמד בתל-חי

היקף נ"ז

ציון נדרש לקבלה

מבוא לפסיכופיזיולוגיה

5

4

70

מבוא לפסיכולוגיה לחוג לפסיכולוגיה + תרגיל

5

4

70

פסיכולוגיה אבנורמלית

4

4

70

פסיכולוגיה חברתית + תרגיל

5

4

70

פסיכולוגיה קוגניטיבית + תרגיל

5

4

70

שיטות מחקר + תרגיל

4

4

70

פסיכולוגיה התפתחותית

4

4

70

מבוא לסטטיסטיקה לחוג לפסיכולוגיה + תרגיל

6

4

70

תיאוריות אישיות

4

4

70

 

לתשומת ליבך, למידת קורסי ההשלמה אינה מבטיחה קבלה לתכנית לתואר שני.

הקבלה לתכנית מותנית בהחלטת ועדת קבלה.

 

תהליך הרישום:

א. לרישום מקוון לתכנית השלמות.
ב. רשימת הקורסים המוצעים ומועדם.

ג. לאחר תשלום דמי ההרשמה, יש להוריד את טופס הרישום לקורסים הרצויים.
ד. יש לשלוח את הטפסים למייל: [email protected]

פרסום רשימת הקורסים וההרשמה לשנה"ל תשפ"ג לסמסטר א' תפתח במהלך חודש אוגוסט 2022 והרישום לסמסטר ב' במהלך חודש  פברואר 2023.

לימודי השלמות בסמסטר קיץ - דרך היחידה ללימודי חוץ:

מתוך קורסי ההשלמות, ניתן  ללמוד את הקורסים פסיכולוגיה התפתחותית א+ב (בהיקף 4 נ"ז).
ופסיכופתולוגיה א+ב (בהיקף 4 נ"ז) במתכונת של אינטנסיב בסמסטר קיץ. האינטנסיביים מופעלים ע"י היחידה ללימודי חוץ בהתאם לביקוש ומספר נרשמים.
לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות טלפונית לחטיבה ללימודי חוץ 04-8181855 שלוחה 5, או דרך המייל: [email protected], או לפנות למרכז מידע והכוונה בטלפון 04-8181855.