פסיכולוגיה לימודי שדה | המכללה האקדמית תל חי

פסיכולוגיה לימודי שדה

פסיכולוגיה לימודי שדה

הרציונאל בבסיס לימודי השדה:

היחידה ללימודי שדה במכללה האקדמית תל חי פיתחה במרוצת השנים תכנית ייחודית שמיועדת ללוות את לימודי התואר הראשון בהתנסות מעשית, המייצרת תהליך למידה שלם ומשמעותי יותר עבור הסטודנטים.

מטרות לימודי השדה:

מטרת לימודי השדה הינה לשלב בין התיאוריות הנלמדות במכללה להכרות ולניסיון מעשי אליהם נחשפים הסטודנטים במסגרות ובארגונים שונים, עימם היחידה מקיימת קשרים הדוקים. לסטודנטים מוענקת הזדמנות ללמוד לזהות ולהכיר מקרוב מאפיינים, צרכים, חוזקות, חולשות והזדמנויות, העולים מתוך העשייה והנצפה בשדה החינוכי-טיפולי. באמצעות תכנית ייחודית זו, הסטודנטים הופכים לכוח אדם משפיע ומשמעותי וזוכים לחבר בין התיאוריות שרכשו במסגרת האקדמית לעבודת השטח בשדה ולהשתמש בכלים שקיבלו בלימודיהם הלכה למעשה. תכנית זו מייצרת מצע שבו הסטודנטים מפתחים את תחושת האוטונומיה שלהם ומבססים, דרך חקירה והתנסות, את דמותם כאנשי מקצוע לעתיד.

מהלך לימודי השדה ואופן הליווי במכללה ובשטח:

לימודי השדה פרוסים לאורכה של שנת הלימודים השלישית. על מנת להגשים את מטרות התוכנית, הסטודנטים מקבלים לאורך השנה כולה ליווי והדרכה צמודים ומקצועיים מצוות רכזות השטח במכללה ועוברים תהליך הדרכה קבוצתית. במוקדו של תהליך זה עומד פיתוח היכולת לחשיבה רפלקטיבית  כמנוף להבנת תהליכים בין-אישיים, תוך אישיים וארגוניים וכן כבסיס ללמידה משמעותית ולהתפתחותם המקצועית של הסטודנטים. לצד ההדרכה במכללה, הסטודנטים מקבלים הדרכה ייחודית נוספת, ממוקדת ארגון ואוכלוסייה, בתוך המסגרת בה הם מתנסים ממגוון רחב של אנשי מקצוע.

מבנה היחידה ללימודי שדה:

היחידה ללימודי שדה מונה כ-250 סטודנטים מהחוגים חינוך, פסיכולוגיה ושרותי אנוש, המשובצים בכ-60 מסגרות. הדיסציפלינות השונות מאפשרות עבודה עם מסגרות וארגונים מגוונים; סטודנטים מהחוגים לחינוך ולפסיכולוגיה מבצעים את לימודי השדה במסגרות חינוך וטיפול פורמאליות ובלתי פורמאליות (מרכזים להתפתחות הילד, מחלקות שונות בבתי חולים, מרפאות ומחלקות פסיכיאטריות, הוסטלים, בתי-ספר, מסגרות של החינוך המיוחד ועוד), בעוד שסטודנטים מהחוג לשירותי אנוש משתלבים בעיקר במחלקות משאבי אנוש ופיתוח קשרי קהילה, תוך שילובם בארגונים עסקיים וציבוריים ( BMC,  טבע נאות, עמיעד, חוליות, שלא"ג, עיריית קרית שמונה, מועצה אזורית גליל עליון ועוד).

לימודי שדה בחוג לפסיכולוגיה:

סטודנטים מהחוג לפסיכולוגיה משולבים במסגרות מגוונות, פורמאליות ובלתי פורמאליות חינוכיות - טיפוליות כדוגמת המחלקה הפסיכיאטרית, אונקולוגית, אנדוקרינית - ילדים בבית חולים "זיו", המרפאות לחרדה והפרעות אכילה בבי"ח "זיו",  יחידות להתפתחות הילד, פנימיות לילדים ונוער בסיכון גבוה. הבסיס האקדמי הרחב של התוכנית, לצד לימודי השדה המגוונים, פותחים בפני הסטודנטים אופק רחב של אפשרויות להמשך לימודים ולהשתלבות בעבודה מקצועית.