פסיכולוגיה לימודי שדה | המכללה האקדמית תל חי

פסיכולוגיה לימודי שדה

פסיכולוגיה לימודי שדה

במסגרת היחידה ללימודי שדה במכללה האקדמית תל חי פועלים כיום כ- 400 סטודנטים מהחוגים לחינוך, פסיכולוגיה, תזונה ושירותי אנוש בלמעלה ממאה וחמישים ארגונים קהילתיים וממשלתיים. הרציונל המנחה את היחידה ללימודי שדה הוא שילוב בין למידה תיאורטית וצבירת ניסיון מעשי, זאת באמצעות חשיפה הדרגתית של הסטודנטים למסגרות וארגונים שונים בקהילות הסובבות, בהתאם לדיסציפלינה שבה בחר הסטודנט ותוך הדגשת הקשר ההדדי שבינו לבין הקהילה. כחלק מפעילותם  במסגרת ההתנסות, מקבלים הסטודנטים הדרכה אישית מטעם היחידה ללימודי שדה. מרכז הכובד של ההדרכה הוא התפתחותו הרגשית והמקצועית של הסטודנט. כתיבת תכנית עבודה שנתית, תיווך בין התיאוריות הנלמדות באקדמיה לבין המתרחש במסגרת ההתנסות ועיסוק בדילמות שבין עולמו האישי של הסטודנט לעולמו המקצועי הם חלק מרכזי בקורס זה. 

לימודי שדה בחוג לפסיכולוגיה

סטודנטים מהחוג לפסיכולוגיה משולבים במסגרות מגוונות, פורמאליות ובלתי פורמאליות חינוכיות - טיפוליות כדוגמת המחלקה הפסיכיאטרית, אונקולוגית, אנדוקרינית - ילדים בבית חולים "זיו", המרפאות לחרדה והפרעות אכילה בבי"ח "זיו",  יחידות להתפתחות הילד, פנימיות לילדים ונוער בסיכון גבוה. הבסיס האקדמי הרחב של התוכנית, לצד לימודי השדה המגוונים, פותחים בפני הסטודנטים אופק רחב של אפשרויות להמשך לימודים ולהשתלבות בעבודה מקצועית.