פעילויות מיוחדות ברג"ב | המכללה האקדמית תל חי

פעילויות מיוחדות ברג"ב

פעילויות מיוחדות ברג"ב

●       קוראים להצלחה:

קורס בהנחייה אישית במסגרתו התלמידים קוראים חמישה ספרים שהם היו שותפים לבחירתם בנושאים של הכלת יוצא הדופן, חינוך, חיבור מורשת מסורתית לעולם עכשווי, מדע בדיוני ואירועים היסטוריים ולאחר מכן כותבים רפלקציה אישית על תהליך הקריאה והשפעתו על הכשרתם כמורים.

 

●       מנטור לחיים:

מטרת הקורס לאפשר לסטודנט/ית גיבוש חזון חינוכי ארוך טווח ותכנית פעולה שתסייע לו במימוש החזון. הקורס בנוי משבעה מפגשים לאורך השנה, שבהם המנטור יסייע לסטודנט/ית לגבש את החזון החינוכי ואת תכנית הפעולה המתאימה לה/ו. בסיום כל מפגש הסטודנט/ית מתעד/ת את תוכן המפגש. בסיום הקורס הסטודנט/ית מגיש/ה את החזון החינוכי, את תכנית הפעולה ורפלקציה על הקורס, הכוללת תיאור קצר של כל מפגש והתייחסות כוללת לתהליך.

 

●       קורסים בין מכללתיים:

אתר הקורסים הבין מכללתיים - https://nmagid.wixsite.com/regevcourses

 

●       מעורבות חברתית:

סטודנטים של רג"ב נדרשים ל40 שעות של מעורבות חברתית. בשנה הנוכחית המעורבות החברתית נעשית בשיתוף עם בית קק"ל בנוף הגליל. הסטודנטים של רג"ב משמשים כמנטורים של תלמידי תיכון מהפריפריה החברתית של מדינת ישראל. תלמידי התיכון עצמם מהווים מנטורים של תלמידים בבתי הספר היסודיים.