פעילויות ספורט במסגרת אס"א (איגוד ספורט אקדמי) | המכללה האקדמית תל חי

פעילויות ספורט במסגרת אס"א (איגוד ספורט אקדמי)

פעילויות ספורט במסגרת אס"א (איגוד ספורט אקדמי)

פעילויות ספורט במסגרת אס"א (איגוד ספורט אקדמי).
כמכללה אקדמית המכשירה דורות של מורים לחינוך גופני אנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות הסטודנטים בתחרויות ספורט שונות במסגרות הארציות. אנו מאמינים כי ההשתתפות חשובה הן לטיפוח הספורט והמצוינות של הסטודנט ושל המכללה והן כזירה לשיתוף פעולה עם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה בארץ ובעולם.

המכללה האקדמית תל חי רואה את ההשתתפות בתחרויות אס"א כחלק מהכשרת הסטודנט, ומשקיעה משאבים רבים בשליחת הספורטאים לתחרויות בארץ ומוקירה את השקעת הסטודנטים ע"י מתן מלגות ועזרה בלימודים. כמו כן, ההיעדרות בשל תחרות מאושרת במסגרת ייצוג המכללה ואינה נכללת במסגרת ההיעדרות הכללית המותרת, אך על הסטודנט ובאחריותו השלמת כל החומר הנלמד.

למכללה עבר עשיר של סטודנטים-ספורטאים והיא מדורגת כיום בין 10 המוסדות המובילים בארץ במספר הזכיות של סטודנטיות ושל סטודנטיות, בענפי ספורט יחידניים וקבוצתיים