פרופ' גרוסמרק ציונה | המכללה האקדמית תל חי

פרופ' גרוסמרק ציונה

פרופ' גרוסמרק ציונה

פרופ' גרוסמרק ציונה
דואר אלקטרוני: 
tzionagr@telhai.ac.il
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
מוסמך ללימודי גליל