פרופ' להד מולי | המכללה האקדמית תל חי

פרופ' להד מולי

פרופ' להד מולי

פרופ' להד מולי

ראש היחידה לקשרים אקדמיים בינלאומיים

דואר אלקטרוני: 
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה