פרופ' ליטאור מיכאל איגי | המכללה האקדמית תל חי

פרופ' ליטאור מיכאל איגי

פרופ' ליטאור מיכאל איגי

פרופ' ליטאור מיכאל איגי

ראש התכנית למדעי המים

טלפון: 
04-8181719
דואר אלקטרוני: 
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
מוסמך במדעי המים
תפקיד: 
ראש תוכנית