פרופ' מקורי יוסי | המכללה האקדמית תל חי

פרופ' מקורי יוסי

פרופ' מקורי יוסי

פרופ' מקורי יוסי

נשיא המכללה האקדמית תל-חי

טלפון: 
04-8181770
דואר אלקטרוני: 
ymekori@telhai.ac.il