פרץ משה | המכללה האקדמית תל חי

פרץ משה

פרץ משה

 פרץ משה

אחראי משגיחים

דואר אלקטרוני: 
mosheper@telhai.ac.il