פרקטיקום פסיכולוגיה התפתחותית | המכללה האקדמית תל חי

פרקטיקום פסיכולוגיה התפתחותית

פרקטיקום פסיכולוגיה התפתחותית

במסגרת הלימודים בתוכנית יידרשו הסטודנטים להתנסות בהכשרה מעשית משני סוגים כדי להבין את עבודת הפסיכולוגים ההתפתחותיים ותפקידיהם.

בסמסטר ב של השנה הראשונה ללימודים יתנסו הסטודנטיות והסטודנטים בפרקטיקום של יום אחד בשבוע במסגרות חינוכיות של הגיל הרך באזור הגליל. בהתנסות מעשית זאת ישתלבו הסטודנטים בפעילות במעונות יום, יחשפו להתפתחותם של תינוקות ופעוטים על כל גווניה, לנושאים שמעסיקים את הצוות החינוכי-טיפולי, ולאתגרים שהם מתמודדים איתם.

בשנה השנייה ללימודים ישתתפו הסטודנטים בפרקטיקום למתקדמים במשך יומיים בשבוע, והפרקטיקום יתקיים במוסדות המעניקים טיפול בשנות הילדות המוקדמת ומוכרים להתמחות על ידי משרד הבריאות. ההתנסות בפרקטיקום תתמקד בשלושת תחומי העבודה של פסיכולוגים התפתחותיים: אבחון, טיפול ועבודה מערכתית.

במידת האפשר יתבצע השיבוץ למקומות ההכשרה המעשית תוך התחשבות בבקשותיהם של הסטודנטים.

ההתנסות המעשית בתוכנית תלווה בהדרכה של פסיכולוגים מומחים במקומות הפרקטיקום (בשנה ב') ובשיעור מלווה פרקטיקום במכללה. בשיעור זה ידונו עם הסטודנטים בבעיות שהם נתקלים בהן, ובדרכי התמודדות עם הבעיות השונות שעולות בעבודתם המעשית.