פרקטיקום פסיכולוגיה חינוכית | המכללה האקדמית תל חי

פרקטיקום פסיכולוגיה חינוכית

פרקטיקום פסיכולוגיה חינוכית

במסגרת הלימודים בתכנית יידרש כל סטודנט לעבוד יום בשבוע בבית הספר, להבין מהם תפקידיו של הפסיכולוג החינוכי וכיצד הוא מממש אותם במסגרת חינוכית רבת משתתפים ומטלות, לצפות בכיתה וללמוד את הדינמיקה הכיתתית, את הנושאים המעסיקים מורים ותלמידים, וכן את האפשרויות והמגבלות של שינויים בכיתה.

בשנה הראשונה יתנסה הסטודנט בפרקטיקום של יום אחד בשדה, בשנה ב' יתנסה במשך יומיים.

השיבוץ למקומות ההכשרה המעשית מתבצע ע"י משרד החינוך, תוך התחשבות בבקשותיהם של הסטודנטים.

שיעור הפרקטיקום במכללה ילווה התנסויות אלה, ידון עם הסטודנטים הן בבעיות שהם נתקלים בהן בתפקיד חדש זה והן בדרכים להתמודדות עם הבעיות השונות שיעלו בעבודה המשותפת עם המורה והתלמידים בכל כיתה.