ציוני הבחינה | המכללה האקדמית תל חי

ציוני הבחינה

ציוני הבחינה

  • ציוני הבחינה מועברים למדור רישום והיחידה לאנגלית להמשך טיפול כמו כן תשלח הודעת SMS עד 4 ימים מיום הבחינה.
  • רמת האנגלית הגבוהה ביותר אליה ניתן להגיע במבחן זה היא "רמת מתקדמים ב".
  • סטודנט שקיבל ציון של 133 ומעלה, עומדת בפניו האפשרות להיות פטור מנוכחות בקורס ולהגיע רק למבחן הסופי. במידה והסטודנט מחליט לבחור באפשרות זו, עליו להגיע לשיעור הראשון ולעדכן את המרצה. ציון המבחן הסופי יהיה הציון הסופי בקורס.
  • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם ימית בטלפון 04-8181421.

מבחן מיון באנגלית