קורסים במרכז לשלום ודמוקרטיה במכללה האקדמית תל חי

קורסים אקדמיים

קורסים אקדמיים

דיאלוג ערבי יהודי:

המרכז לשלום, דמוקרטיה ורב תרבותיות תומך ומפעיל את הקורס האקדמי "דיאלוג ערבי יהודי".

במשך שנה אקדמית נפגשים סטודנטים יהודים וערבים בכתה למשך שעתיים, לתהליך לימודי על המציאות הישראלית המסוכסכת, על היחסים הלא שוויוניים, על הדעות הקדומות ועל האופן בו הפנימו הם עצמם את יחסי הכוח התרבותיים לאומיים.

הקורס הוא חלק מתכנית הלימודים בחוג לחינוך והוא מקנה 4 נקודות זכות אקדמיות.

במהלך הקורס יוצאים לסיורים בוחנים את המציאות בשטח בצורה רגישה ונוקבת. כל שנה לאחר לימוד ובירור עמדות באופנים שונים- באמצעות רפלקציות, כתיבת מפה קוגניטיבית, סיורים לימודיים קריאת מאמרים, צפייה בסרטים, דיונים- נדרשים הסטודנטים ליזום פעולה שתתרום למפגש יהודי ערבי ולשיפור שוויון ההזדמנויות לסטודנטים הערבים.

 

הבעה ורטוריקה:

קורס שנתי המיועד לסטודנטים ערבים בשנה א'. הקורס הנו קורס חובה עבור כל סטודנט שקיבל ציון מתחת ל-120 במבחן יע"ל ועבור סטודנט שקיבל ציון מעל ל-120 במבחן יע"ל, הקורס הנו קורס בחירה. מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לפדגוגיה ביקורתית שבאמצעותה יוכלו לבחון את המציאות החברתית-פוליטית ופיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית, שהינה אחד הכלים החשובים להצלחה באקדמיה. נוסף על כך, במסגרת הקורס, הסטודנטים לומדים מיומנויות שפתיות בשפה העברית ובסמסטר ב' הם נדרשים לחקור תופעה חברתית ולהציג אותה בכיתה בעברית.