קורסי הכנה לפקולטה למדעים | קורסי חובה - המכללה האקדמית תל חי

קורסי הכנה במדעים

קורסי הכנה במדעים

 

הרשמה לקורסי הכנה למדעים סגורה.

הודעה, פרטים והנחיות לאופן ההרשמה יפורסמו במהלך חודש יוני 2022.

מדור רישום וקבלה.