קורסי הכנה לפקולטה למדעים | קורסי חובה - המכללה האקדמית תל חי

קורסי הכנה הפקולטה למדעים שנה"ל תשפ"א

קורסי הכנה הפקולטה למדעים שנה"ל תשפ"א

הרשמה לקורסי הכנה למדעים סגורה.

הודעה, פרטים והנחיות לאופן ההרשמה יפורסמו במהלך חודש יוני 2021.

מדור רישום וקבלה.