קורסי תוכן | המכללה האקדמית תל חי

קורסי תוכן

קורסי תוכן

נוהל לקורסי ההכשרה ללמידת השפה (קורסי פטור)

 1. עמידה בחובות האנגלית:

  1. קורסי ההכשרה ללמידת השפה הינם קורסי חובה לתואר. כל הסטודנטים נדרשים להתחיל בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם ולהמשיכם בכל סמסטר:
   1. סטודנט שסווג לאחת מרמות האנגלית: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', או בסיסי, נדרש ללמוד את קורסי האנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיו.
   2. סטודנט שסווג לאחת מרמות אנגלית: מתקדמים א' או מתקדמים ב', נדרש ללמוד את קורס/י האנגלית החל מסמסטר א' או סמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיו.
  2. על כל הסטודנטים במכללה להגיע לרמת פטור באנגלית טרם הרישום לקורסי הסמינריון או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר. רישום לקורסי הסמינריון ו/או לקורסים מתקדמים לא יתאפשר ללא רמת פטור באנגלית.
   1. בחוג למדעי המחשב לא תתאפשר הרשמה לקורסים הבאים ללא רמת פטור באנגלית: מסלול חד-חוגי - "פרקים בחישוביות וסיבוכיות", מסלול דו-חוגי - "רשתות תקשורת מחשבים".

 

 1. הרשמה לקורסי ההכשרה באנגלית:

  1. הרישום לקורס ההכשרה ללמידת השפה מתבצע ע"י היחידה לאנגלית לקראת פתיחת שנה"ל.
  2. בקשות לשינוי קורס נעשים רק על יד פניה בפורטל הסטודנט למדור אנגלית.

 

 1. נוכחות בקורס:

  1. ישנה חובת נוכחות של 80% החל מהשיעור הראשון של הסמסטר, גם אם נרשמים מאוחר. מכסת החיסורים המותרת מתייחסת לחיסורים מכל סיבה שהיא (סיור מטעם החוג/סדנא/מעבדה/יום מחלה וכד'), מכסת החיסורים נקבעה מלכתחילה לצורך היעדרות מסיבות שונות. סטודנט שיעדר מעל המותר, לימודיו בקורס יופסקו וכספו לא יוחזר.
  2. אי השלמה של משימות הקורס לשלושה שבועות (ברצף או בנפרד) יכול להוביל להפסקת לימודים.

 

 1. ציון עובר:

4.1.     ציון עובר בבחינה הסופית של קורסי אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א': 60.

4.2.     ציון עובר בקורסי אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א': 60.

4.3.     ציון עובר בבחינה הסופית של קורס אנגלית מתקדמים ב': 55.

4.4.    ציון עובר בקורס אנגלית מתקדמים ב': 60.

4.5.    ציון נכשל בבחינה הסופית משמעו ציון נכשל בקורס. לא מבצעים שקלול עם המטלות כאשר יש ציון נכשל בבחינה הסופית. במצב זה, ציונך הסופי בקורס יהיה ציון הבחינה, לדוגמא: סטודנט שקיבל בבחינה הסופית 45, ציונו הסופי בקורס יהיה 45.