קורס ביטחון ובטיחות זהירות בדרכים | המכללה האקדמית תל חי

קורס ביטחון ובטיחות זהירות בדרכים

קורס ביטחון ובטיחות זהירות בדרכים

על פי דרישות משרד החינוך, כל סטודנט הלומד לקראת תעודת הוראה חייב להשתלם בביטחון, בטיחות ושעת חירום וקורס זהירות בדרכים.

הסטודנטים נרשמים במכללה לקורסים מקוונים של מכון מופת, ומסדרים את התשלום מול מכון מופת בלבד! עלות כל קורס 60 ש"ח.

בכדי לקבל עדכונים עבור הקורסים הנ"ל הסטודנט חייב להיות רשום במכלול בקורסים. סטודנט אשר לא שובץ לקורסים במכלול לא יוכל לקחת חלק.

הקורס יתקיים במספר מועדים על פני שנת הלימודי.