רישום לבחינה | המכללה האקדמית תל חי

רישום לבחינה

רישום לבחינה

באמצעות פורטל מועמד – ראה צילום מסך.

1. רישום לבחינות כניסה.

2. יש לבחור את סוג הבחינה: שים לב שבחרת אנגליות מיון מרכז תמיכה.

3. בחר מועד הבחינה ושעת הבחינה.

4. לחץ "בצע רישום".

5. נא לקרוא ולאשר את כתב ההסכמה בחלון שנפתח ולאשר.

6. בחר את אופן התשלום ולחץ המשך לתשלום.

מבחן מיון באנגלית