רשימת הקורסים | המכללה האקדמית תל חי

רשימת הקורסים

רשימת הקורסים

טרום בסיסי

קורס טרום בסיסי הינו הקורס הראשון מבין ארבע הרמות הנדרשות להגעה לרמת "פטור". המטרה העיקרית של קורס זה היא ייצוב השליטה של הסטודנטים בשפה האנגלית, תוך יצירת מצע בסיסי נרחב של המיומנויות הנדרשות לשליטה באנגלית אקדמית. בקורס זה ייחשפו הסטודנטים לכל ארבעת המיומנויות הנדרשות, בדגש על הבנה (קלט) מול יישום (פלט) –קריאה, כתיבה, שמיעה ודיבור. לצד כישורים אלה, ילמדו הסטודנטים במהלך הקורס כיצד להתמודד עם מאמרים אקדמיים מותאמים וירכשו אסטרטגיות קריאה ייעודיות, שיסייעו להם בקריאה הביקורתית דרושה למשך דרכם האקדמית. השיעורים מתנהלים בכיתות קטנות לאפשר הדרכה אישית ותנאים אידיאליים למידה.

בסיסי

קורס אנגלית בסיסי הינו הקורס השני מבין ארבע הרמות הנדרשות להגעה לרמת "פטור". בקורס זה הסטודנטים ילמדו מיומנויות ואסטרטגיות לקריאה ולהבנה של טקסטים אקדמאיים. בנוסף, הם ישפרו את הבנתם באנגלית מדוברת ויכולתם לדבר ולתקשר באמצעותה. כמו כן, הם ילמדו לכתוב אימיילים
ופסקאות קצרות באופן ברור  ותקשורתי.

 

מתקדמים א

קורס אנגלית מתקדמים א' הינו הקורס השלישי מבין ארבע הרמות הנדרשות להגעה לרמת "פטור. בקורס זה עוסקים בארבע המיומנויות: קריאה, שמיעה, כתיבה ודיבור, אם דגש על הבנת הקריאה של מאמרים ברמה אקדמית. בנוסף, סטודנטים ילמדו לכתוב פסקה אקדמית ולהציג פרזנטציה בעל פה.

מתקדמים ב

קורס אנגלית מתקדמים ב הוא הקורס האחרון באנגלית מבין ארבעת הקורסים עד ההגעה לרמת פטור. מטרות הקורס היא לקרוא ולהבין טקסטים אקדמיים ולהכיר את החלקים השונים של המאמר האקדמי. בנוסף, הסטודנטים ילמדו להשתמש במאגרי המידע השונים כדי לעשות פרזנטציה באנגלית על מאמר אקדמי.
בקורס זה עוסקים בארבע המיומנויות: קריאה (הבנת הנקרא), שמיעה, כתיבה ודיבור. הטקסטים ברמה זו הם טקסטים אקדמיים המותאמים לתחומי עניין שונים.

 

מתקדמים א בינלאומי

בקורס הזה הסטודנטים לומדים את ארבע המיומנויות, דיבור, קריאה, כתיבה והשמעה, דרך אינטראקציה עם סטודנטים בינלאומיים.

 

ייחודיות הקורס:

  • אינטראקציה ועבודה משותפת עם סטודנטים ממוסדות אקדמיים בחו"ל.
  • למידה אי-סינכרונית (מקוונת) וסינכרונית (3 שיעורים פרונטליים).

תנאי קבלה:

  • רמת שיחה טובה.
  • סיווג ישר לרמת מתקדמים א.

לפרטים נוספים יש לפנות לגב' ליז דברת במייל: [email protected]

מתקדמים ב תזונה ומדעי המזון

קורס זה מותאם לצרכים של סטודנטים במדעי התזונה ומדעי המזון. תוכן הקורס עוסק בנושאים עדכניים נפוצים בעולם התזונה ומדעי המזון. סטודנטים רוכשים אוצר מילים מדעי ועובדים עם חומר אותנטי. 

 

מתקדמים ב מדעי המחשב

 

מתקדמים ב משולב:

קורס זה מיוחד לסטודנטים עם אנגלית ברמה גבוהה כדי  לשפר את היכולות באנגלית לאנגלית אקדמאית. בקורס הזה הסטודנטים לומדים את ארבע המיומנויות : קריאה (הבנת הנקרא), כתיבה, דיבור, והשמעה.

 

ייחודיות הקורס:

  • למידה אי-סכרונית (מקוונת) וסכרונית (3 שיעורים פרונטליים).

תנאי קבלה:

  • סיווג  ישר לרמת מתקדמים ב.

לפרטים נוספים יש לפנות לגב' ליז דברת במייל: [email protected].