שילובים אקדמיים | המכללה האקדמית תל חי

שילובים אקדמיים

שילובים אקדמיים

שילובים בין לימודי מזרח אסיה לתכניות אחרות בפקולטה:

מזרח אסיה וכלכלה

הכלכלות האדירות של סין ויפן תופשות כיום את המקום השני והשלישי בעולם אחרי זאת של ארה"ב. אין תופעה כלכלית בעולם שאיננה מושפעת מתהליכים שקורים במדינות אלה. התחרות הכלכלית בין שתיהן, ובינן לבין ארה"ב מעצבת במידה רבה את המציאות החברתית והגיאו-פוליטית העולמית והשפעת תהליכים אלה מורגשת בכל תחומי החיים גם כאן בישראל. השילוב בין שתי התכניות יספק הבנה טובה יותר של תופעות מרכזיות בכלכלה העולמית ומנגד יאפשר בסיס חשוב להבנת המציאות במדינות מזרח אסיה.

 

מזרח אסיה וחינוך

השילוב בין מזרח אסיה לחינוך מאוד מומלץ שכן חינוך והשכלה הם נושאים מרכזיים בתרבויות סין ויפן, הן בעידן העתיק והן בהווה. תרבויות אלה ייחסו תפקידי מפתח למלומדים ומשכילים בניהול המדינה ושמו דגש על החינוך כמפתח למימוש עצמי ולהבטחת תפקודה התקין של החברה. מאז החלת מדיניות הגבלת הילודה בסין לפני כארבעה עשורים ויצירתן של מאות מיליוני משפחות שעתידן תלוי בילד/ה האחד, חשיבות החינוך בסין הפכה מרכזית שבעתיים.

 

מזרח אסיה ופסיכולוגיה

ההיכרות עם זרמי ההגות והרוח המרכזיים של יפן וסין כרוכים לעתים בהבנת תופעות ותהליכים פסיכולוגיים. לימוד משולב של שתי תכניות אלה יספק כלים חשובים להבנת תורות מרכזיות בתרבויות סין ויפן כגון הבודהיזם והקונפוציניזם שעוסקות באופן נרחב בהיבטים מנטליים ותודעתיים של נפש האדם, ויוסיף רובד השוואתי מרתק ללימודי הפסיכולוגיה.

 

מזרח אסיה והחוג ללימודים רב תחומיים

סין, על למעלה ממיליארד ושלוש מאות חמישים מיליון תושביה, מהווה, יחד עם יפן וטיוואן יותר מחמישית מאוכלוסיית תבל. לימודי מזרח אסיה מספקים היכרות עם תופעות וסוגיות שהשפעתן על אוכלוסיית העולם מכרעת ומאפשרים קשת רחבה של שילובים מרתקים עם מגוון נושאים או מקצעות הנלמדים בתכנית הרב תחומית:

 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מזרח אסיה מהווה כר נרחב ללימוד ולמחקר אודות תופעות חשובות במדעי החברה. השינויים העצומים שסין ויפן חוות בעשורים האחרונים הופכים את השילוב עם לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה למומלץ ומעשיר במיוחד ויאפשר יישום של מתודולוגיות ממדעי החברה בלימוד השינויים שסין ויפן חוות במעברים בין מסורת לשינוי, בין חברות פטריארכליות בעלות ריבוד מעמדי נוקשה לחברות מודרניות שחוות שינויים דרמטיים בהירארכיה המגדרית ובין חברות חקלאיות מסורתיות לחברות מתועשות המושפעות מתהליכי עיור והגירה מואצים.

 

מקבץ חברה וסביבה – סין חווה כעת את ההגירה הגדולה בהיסטוריה האנושית עם תהליכי עיור ותיעוש מואצים ומיזמי תשתית אדירי ממדים שמשנים את פני כדור הארץ. יפן היא המדינה היחידה בעולם שמתמודדת, שוב, עם אסונות אקולוגיים גרעיניים. השילוב בין שתי התכניות יספק רקע הכרחי להבנת תופעות סביבתיות המתרחשות כעת במזרח אסיה ולניתוח השפעתן הגלובלית.

 

מקבץ פילוסופיה – ביסוד תרבויות סין ויפן עומדות תורות פילוסופיות מורכבות ועתיקות יומין שהשפעתן על החברה התרבות וההיסטוריה של מזרח אסיה עצומה וניכרת עד עצם היום הזה. לימודי פילוסופיה מהווים שילוב מצוין עם לימודי זרמי ההגות המרכזיים בתרבויות סין ויפן כגון: התורה הדאואיסטית, הגותו של קונפוציוס והבודהיזם על זרמיו השונים.

 

מקבץ ניהול ויישוב סכסוכים – בעשורים האחרונים מזרח אסיה ניצבת במוקד של סכסוכים המאיימים לערער את הסדר העולמי: המשבר הגרעיני בחצי האי הקוריאני, היריבות הארוכה בין סין ליפן, המתיחות והסכסוכים הטריטוריאליים בים סין הדרומי, התחרות המתעצמת בין סין והודו - שתי המדינות המאוכלסות בעולם, מעורבותה הגוברת של סין במרכז אסיה והתחרות הגואה עם ארצות הברית. 

 

מזרח אסיה ושרותי אנוש

הידוק היחסים הדיפלומטיים והכלכליים עם סין ועם יפן והגדלת נפח הקשרים המסחריים, התרבותיים והתיירותיים עמן הביא בשנים האחרונות ליצירתן של מחלקות ומדורים במשרדי ממשלה, בארגונים ציבוריים ובחברות בינלאומיות שמופקדים על טיפוח היחסים עם מדינות מזרח אסיה. שילוב בין שתי התכניות יספק כישורים חשובים להשתלבות במחלקות בינלאומיות של משרדים ומוסדות מן הסקטור הציבורי בתחומי התיירות, הכלכלה, החקלאות, הגנת הסביבה, הבריאות, החינוך ואחרים.