שרותי אנוש סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

שרותי אנוש סגל החוג

שרותי אנוש סגל החוג

ראשת החוג:

ד"ר דלית שמחאי

חברי הסגל האקדמי:

מרצה בכיר: 

ד"ר תמר ברקאי, ד"ר אלכסנדר זיבנברג, ד"ר דלית שמחאי.

מרצה:

ד"ר ינאי פרחה, ד"ר ענת רביב.                                           

מורה:            

ד"ר חגי אורנשטיין, עו"ד תמר גוטגולד-כהן.

מורים מן החוץ:        

ד"ר סמי בהט, פרופ' ארנון בר און, ד"ר אורית דגני דיניסמן, ד"ר ורד האס, גב' רוני היינבך, גב' מירי יציב, ד"ר מרציאנו הדס, עו"ד מיכל סגל, רו"ח ערן קאלו, גב' יהל קורלנדר, גב' רינה יפה, גב' מרגלית שחר.

מתרגלים:

גב' מירית מזרחי, גב' רוני נורליאןגב' רותם שובל סולימני,  גב' אביטל קסלר.