תהליך הרשמה לאקדמיה | המכללה האקדמית תל חי

תהליך הרשמה לאקדמיה

תהליך הרשמה לאקדמיה

ברגע קליטת ערכת ההרשמה במדור רישום וקבלה, המועמד מקבל מסרון על תחילת טיפול בהרשמתו.
בסיום טיפול ראשוני יקבל בדוא"ל אישור הרשמה ופירוט מסמכים חסרים.

סדר הטיפול בבקשות נקבע על פי דירוגם בערכת ההרשמה. בכל פעם מטופלת עדיפות אחת בלבד.
מועמד שהתקבל לחוג שציין בעדיפות הראשונה - יישלח אליו מכתב קבלה ויופסק הטיפול בקבלתו לעדיפויות נוספות.
במידה ולא התקבל לעדיפות ראשונה – יחל טיפול בבקשתו לעדיפות השנייה שבחר, וכן הלאה.
 

בקשה לדיון חוזר בבקשת קבלה וערעור על אי-קבלה:

מועמד שקיבל הודעת אי-קבלה ושיפר את נתוניו, רשאי לבקש דיון חוזר בעניינו. עליו לצרף מסמכים רשמיים המעידים על שינוי בנתוניו. קבלתו תידון בכפוף למספר המקומות הפנויים בחוג המבוקש.

ביטול הרשמה למכללה האקדמית - יש לשלוח טופס ביטול הרשמה.
המבטל יקבל בדוא"ל אישור ביטול הרשמה, ובו התאריך הקובע לקליטת הודעת הביטול.

דמי ההרשמה למבטלים הרשמה או למי שלא התקבלו ללימודים אינם מוחזרים בשום מקרה.

קיימת זכאות לקבלת החזר מקדמת שכר הלימוד. מפורט בתקנון שכר הלימוד.

מתוך התקנון:

מי שיודיע בכתב על ביטול הרשמתו עד לתאריך 15.8 באותה שנה יזוכה במלוא מקדמת שכר הלימוד (התשלום הראשון על חשבון שכר הלימוד) ששילם.

מי שיודיע בכתב על ביטול הרשמתו מתאריך זה ועד לתאריך 15.9 באותה שנה יזוכה במחצית מקדמת שכר הלימוד ששילם.

מי שיודיע בכתב על ביטול הרשמתו מתאריך זה ואילך יחויב בתשלום שכר לימוד בהתאם לתאריך ההודעה על ביטול ההרשמה או הפסקת הלימודים, על פי המפורט בתקנון שכר הלימוד.

החזר כספי לזכאים לכך בעקבות ביטול הרשמה יעשה באמצעות המחאה לפקודתם בתוך פרק זמן של כחודשיים מיום קבלת הודעת ביטול ההרשמה. במקרה של תשלום מהפיקדון הצבאי הכסף יוחזר לפיקדון.