תכ"ל למוקד מנהלות גנים | המכללה האקדמית תל חי

תכ"ל למוקד מנהלות גנים

תכ"ל למוקד מנהלות גנים

קורסים ייחודיים למנהלות גנים

המוקד מאפשר להתמקצע בניהול מערכת הגיל הרך.
המוקד לניהול מערכת הגיל הרך הוא היחיד מסוגו במדינת ישראל ומטרתו לתת מענה לתפקידה המורכב של הגננת בניהול הגן הנפרש לתחומי אחריות רבים.

המוקד מיועד לבעלות תואר ראשון: מנהלות גן ולגננות סבב המעוניינות להתפתח בתפקידי ניהול, פיקוח וריכוז בחינוך לגיל הרך, להעמיק את הידע בניהול קשרי קהילה ובהדרכת מנהלות גן.
ההכשרה במוקד כוללת ליווי קבוצתי ואישי של מנהיגות החינוך בגיל הרך וקורסים מרתקים עם מיטב דמויות המפתח בתחום הגיל הרך בישראל.

ההכשרה ממוקדת בפיתוח ובחיזוק יכולות הניהול והמנהיגות של המשתתפות, שיאפשרו להן הנהיג בנחישות את היחידה הארגונית, המורכבת והייחודית כמו גן ילדים, בה הן מצויות.

ניהול צוות בהתמודדות עם מצבי סיכון בגיל הרך

תיאוריות מתקדמות בגיל הרך - בפרספקטיבה הניהולית

ניתוח אירועים ניהוליים בגן הילדים

ניהול צוותים בגן בעת מצבים פתולוגים

תכנון מנהלת הגן 

סדנת ליווי לפרקטיקום + שהות פעילה בגן הילדים

שילוב והשתלבות בגיל הרך - היבטים של צרכים מיוחדים- סמינריון 

מחקר איכותני בחינוך

סדנת ליווי והדרכה בהכנת עבודת גמר 

קורסים משותפים עם מערכות חינוך:

מבוא למנהל החינוך

תיאוריות במנהיגות חינוכית

 מנהיגות בחינוך

מדיניות החינוך 

מחקר כמותי בחינוך 

בית ספר בניהול עצמי 

ניהול משאבי אנוש 

דיני חינוך 

קבלת החלטות במנהל החינוך

הערכה בית ספרית 

מבוא לכלכלת החינוך