תכנית השלמות -M.A בחינוך | המכללה האקדמית תל חי

תכנית השלמות

תכנית השלמות

למי מיועדת התכנית:

 • לבוגרי תואר ראשון B.A. בחינוך או תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בממוצע סיום של 85 לפחות.
 • לבוגרי תואר ראשון מתחום מדעי החברה והרוח בממוצע סיום של 85 לפחות.
 • לבוגרי תואר ראשון מתחומים אחרים, בממוצע סיום של 85, בתנאי שהשלימו תעודת הוראה או בעלי ניסיון בעבודה בתחום החינוך.

על כל המועמדים לוודא שלמדו טרם ההרשמה לתואר את מקצועות היסוד המפורטים לעיל, במידה וחסר להם עליהם להשלימם:

 • מבוא לסוציולוגיה של החינוך בהיקף של 2 נ"ז או מבוא לסוציולוגיה או סוציולוגיה בהיקף של 4 נ"ז.
 • פילוסופיה של החינוך בהיקף של 2 נ"ז או מחשבת החינוך בהיקף של 2 נ"ז.
 • קורסי פסיכולוגיה: מבוא לפסיכולוגיה של החינוך או קורס שווה ערך לאשכול ניהול - בהיקף של 2 נ"ז לאשכול אוכלוסיות ייחודיות - בהיקף של 4 נ"ז סה"כ.
 • שיטות מחקר בהיקף של 2 נ"ז או פסיכולוגיה מחקרית בהיקף של 2 נ"ז.
 • סטטיסטיקה בהיקף של 2 נ"ז או מבוא למחקר חינוכי בהיקף של 2 נ"ז.

(תיתכן דרישה להשלמת קורסים נוספים בהתאם לרקע הלימודים של המועמד. יוכרו רק לימודים ממוסד אקדמי מוכר, בהיקף ובהתאמה לתכני הלימוד כפי שנלמדים במכללה האקדמית תל-חי. הכרות ופטורים מקורסי השלמה יאושרו ע"י ועדת הקבלה בלבד.)

להלן הקורסים הרלוונטיים הניתנים בשנה"ל בתכנית לתואר ראשון של החוג לחינוך:

 • מבוא לסוציולוגיה של החינוך בהיקף של 2 נ"ז, קורס סמסטריאלי.
 • מבוא לפילוסופיה של החינוך בהיקף של 4 נ"ז, קורס סמסטריאלי.
 • מבוא לפסיכולוגיה של החינוך שיעור + תרגיל, בהיקף של 5 נ"ז, קורס שנתי.
 • שיטות מחקר איכותניות בהיקף של 2 נ"ז, קורס סמסטריאלי.
 • סטטיסטיקה א' שיעור + תרגיל, בהיקף 2.5 נ"ז, קורס סמסטריאלי.

סטודנט שיחויב להשלים עד שני קורסי השלמה יוכל ללמוד אותם במקביל ללימודי התואר השני ובתנאי שמערכת השעות תאפשר זאת על פי קביעת וועדת הקבלה.

סטודנט שיחויב ביותר משני קורסי השלמה יידרש להשלימם לפני תחילת לימודיו בתואר השני.

את קורסי ההשלמה יש להשלים בשנה הראשונה של התואר בציון של 75 לפחות.

א. לרישום מקוון לתכנית השלמות.
ב. לאחר תשלום דמי הרשמה, יש לפנות למזכירות החוג במייל [email protected]l לקבלת טופס רישום.
ג. יש לשלוח את הטופס למזכירות החוג הרלוונטית.

ד. ניתן להשלים את קורסי ההשלמה דרך היחידה ללימודי חוץ בתכנית השלמות - לפירוט קורסי ההשלמה לחץ כאן.