תכנית להנדסאי תעשיה וניהול | המכללה האקדמית תל חי

תכנית להנדסאי תעשיה וניהול

תכנית להנדסאי תעשיה וניהול

בחוג לכלכלה וניהול מאפשר לבוגרי תכניות להנדסאי תעשייה וניהול להשתלב בתכנית הלימודים. ניתנים פטורים של עד 30 נ"ז על בסיס לימודים קודמים. הפטורים ניתנים על בסיס אישי ומותנים בהשגת ממוצע כפי שנדרש בתנאי הקבלה.

קיימת אפשרות לצמצום משך הלימודים אולם זה לא מובטח מראש.

הנדסאי תעשייה וניהול יכולים להשתלב הן בתכנית הרגילה והן בתכנית לאנשים עובדים.