תכנית לימודים דו חוגית | המכללה האקדמית תל חי

תכנית לימודים דו חוגית

תכנית לימודים דו חוגית

התכנית הדו-חוגית בכלכלה וניהול נועדה לתת מענה לצורך בלימודים המתפרסים על פני יותר מתחום התמחות אחד. במסגרת מגבלת נקודות הזכות הנגזרת מהמתכונת הדו-חוגית (60 נ"ז), ילמדו הסטודנטים בתכנית זאת את קורסי החובה שיקנו לו את היסודות ההכרחיים ללימודי כלכלה וניהול, לצד כמה קורסי בחירה נבחרים.

אפשרויות למסלול דו חוגי עם כלכלה וניהול:

  • החוג ללימודי מזרח אסיה
  • החוג לשירותי אנוש
  • החוג לפסיכולוגיה
  • החוג ללימודים רב תחומיים
  • החוג לחינוך

כמו כן ניתן ללמוד את התכנית בלימודים דו חוגיים עם החוגים הבאים מהפקולטה למדעים:

  • החוג למדעי המחשב