תכנית פילוסופיה | המכללה האקדמית תל חי

תכנית פילוסופיה

תכנית פילוסופיה

ראש התכנית: פרופ' איילת שביט 

על שער האקדמיה האפלטונית היה כתוב "דע את עצמך". לימודי הפילוסופיה, שעניינם חקר הנחות היסוד של המחשבה האנושית, עונים לכלל זה ומהווים את אבן הפינה של מדעי הרוח והטבע. ההתעמקות בפילוסופיה ובהיסטוריה של הרעיונות משמשת בסיס איתן לצמיחה אישית בכל ענפי הידע. הפילוסופיה מפתחת ומחדדת את יכולת החשיבה והדיאלוג, ומובילה להיכרות עם אוצרות יסוד במחשבה האנושית. באמצעות המחקר הפילוסופי נרכשות יכולות של קריאה ביקורתית, ניתוח אנליטי ותשומת לב לאחר. תוכנית המקבץ מתמקדת בלימודי הפילוסופיה והפילוסופיה של המדע, מעניקה תשומת לב למרכיב ההיסטורי בהתהוותן של רעיונות ומכירה לסטודנטים פרקים בהגות היהודית והמוסלמית. שילוב התחומים – הפילוסופיה וההיסטוריה, תרבות המזרח והמערב – מספק לסטודנטים כלים רבי ערך להתפתחות אישית, להרחבת אופקים, להתמקדות מקצועית ולשיפור ההישגים בתחומי ידע אחרים.
* ניתן לשלב את לימודי הפילוסופיה בכל החטיבות האחרות בחוג.