מאמרים | Page 49 | המכללה האקדמית תל חי

מאמרים

מאמרים

שרון חי, מנהלת היחידה ללימודי שדה בחוגים חינוך ופסיכולוגיה, שירותי אנוש ותזונה במכללה האקדמית תל-חי, זכתה בפרס המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ע"ש שוש ברלינסקי שינפלד ז"ל על תרומתה מיוחדת לקהילה. הבחירה בשרון חי נעשתה ע"י ועדת היגוי למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה, של הועדה לתקצוב ותכנון, במל"ג. הפרס בו זכתה שרון, בסך של 25,000 ₪ מיועד להובלת מחקר או פרויקט חברתי בהובלתה. נשיא המכללה, פרופ'...

שרון חי