תנאי קבלה החוג לחינוך גופני | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה החוג לחינוך גופני

תנאי קבלה החוג לחינוך גופני

• ציון פסיכומטרי או ציון משוקלל (בין ממוצע הבגרות לציון הפסיכומטרי/מצרף) 570 (יום מיונים החל מציון 520).
            בעלי תעודת בגרות "איכותית" יוכלו להתקבל ללא ציון פסיכומטרי במידה ויעמדו בתנאים הבאים:
- זכאות לתעודת בגרות בממוצע 95 (יום מיונים החל מציון 85).
- בגרות באנגלית– 4 יח"ל.
- מקצוע מוגבר בהיקף של 5 יח"ל.
- ועדת הקבלה עשויה לזמן את המועמד למבחן מעשי, בהתאם לשיקול דעתה.
 
• ריאיון אישי.
• אנגלית: נרשמים שאין ברשותם ציון בבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמי"ר/ם.
• עברית: 
- מועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית ונבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו אינה עברית, חייבים להציג ציון 110 לפחות במבחן ידע בעברית (יע"ל).
- מועמדים בעלי תעודת בגרות שאינה בשפה העברית חייבים בבגרות הבעה עברית בהיקף של 5 יח"ל בציון 80 לפחות.
 
טווחי ועדה/יום מיונים: ועדת הקבלה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות.
חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד. 
אחוז החריגים לא יעלה על 10%.
 

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה, 

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 3 או 9827* שלוחה 3