תנאי קבלה החוג לחינוך גופני | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה החוג לחינוך גופני

תנאי קבלה החוג לחינוך גופני

ציון סכם של 540 לפחות בין ממוצע הבגרות לציון הפסיכומטרי.

  • בעלי תעודת בגרות "איכותית" יוכלו להתקבל ללא ציון פסיכומטרי במידה ויעמדו בתנאים הבאים:
  1. ממוצע בגרות איכותית 92 ומעלה.
  2. מינימום 4 יח"ל באנגלית.
  3.  5 יח"ל במקצוע מוגבר.
  • ראיון אישי.
  • מבחן מעשי.
  • מועמד שלא נבחן בבחינה הפסיכומטרית נדרש להציג ציון של מבחן אמי"ר/ם לשם קבלה למכללה וסיווג לרמת אנגלית אקדמית.
  • מועמד בעל תעודת בגרות שאינה בשפה העברית נדרש להציג ציון 110 במבחן יע"ל ו-5 יח"ל בבגרות הבעה עברית בציון ממוצע 80.