תנאי קבלה החוג לעבודה סוציאלית | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה החוג לעבודה סוציאלית

תנאי קבלה החוג לעבודה סוציאלית

ציון משוקלל (בין ממוצע הבגרות לציון הפסיכומטרי/מצרף) 610 (טווח ועדה החל מציון 590).
רמת אנגלית בסיסי לפחות.
על המועמד להיות בגיל 20 לפחות בתחילת שנה"ל.

אנגלית: נרשמים שאין ברשותם ציון בבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמי"/ר"ם. הציון הנדרש למדעי התזונה הינו 85 לפחות.

עברית: מועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית ונבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו אינה עברית, חייבים להציג ציון 110 לפחות במבחן ידע בעברית (יע"ל).

טווחי ועדה: ועדת הקבלה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות. 

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד.  אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה. 
נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827