תנאי קבלה חינוך והוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה חינוך והוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה

תנאי קבלה חינוך והוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה

 • ציון פסיכומטרי או ציון משוקלל (בין ממוצע הבגרות לציון הפסיכומטרי/מצרף) 570 (טווח ועדת קבלה החל מציון 520).
 • בעלי תעודת בגרות יוכלו להתקבל ללא ציון פסיכומטרי במידה ויעמדו בתנאים הבאים:

  - זכאות לתעודת בגרות בממוצע 95 (טווח ועדת קבלה החל מציון 85).

  - מקצוע מדעי בהיקף של 5 יח"ל.

  - בגרות במתמטיקה– בציון עובר.

 • סיווג לרמת אנגלית: נרשמים שאין ברשותם ציון בבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמי"ר/ם.
 • עברית: מועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית ונבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו אינה עברית, חייבים להציג ציון 110 לפחות במבחן ידע בעברית (יע"ל).
 • ריאיון אישי.

טווחי ועדת קבלה: ועדת הקבלה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות.

ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד.

אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

רוצים לשמוע על אפשרויות קבלה נוספות? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה,

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 3 או 9827* שלוחה 3