תנאי קבלה חינוך והוראת מתמטיקה על יסודי/יסודי | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה חינוך והוראת מתמטיקה על יסודי/יסודי

תנאי קבלה חינוך והוראת מתמטיקה על יסודי/יסודי

  • ציון פסיכומטרי או ציון משוקלל (בין ממוצע הבגרות לציון הפסיכומטרי/מצרף) 570 (טווח ועדת קבלה החל מציון 520).

בעלי תעודת בגרות יוכלו להתקבל ללא ציון פסיכומטרי במידה ויעמדו בתנאים הבאים:

- זכאות לתעודת בגרות בממוצע 95 (טווח ועדת קבלה החל מציון 85).

- בגרות במתמטיקה:

מסלול יסודי – בגרות במתמטיקה בציון עובר.

מסלול על-יסודי – 4 יח"ל לפחות בציון של 75 לפחות.  

בעלי 3 יח"ל ובעלי 4 יח"ל בציון עובר שאינם עומדים בציון המבוקש למסלול על יסודי יידרשו ללמוד מתמטיקה בקיץ במסגרת מכינת מדעים מרוכזת ולעבור בציון של 75 לפחות

  • סיווג לרמת אנגלית: נרשמים שאין ברשותם ציון בבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמי"ר/ם.

• עברית: מועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית ונבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו אינה עברית, חייבים להציג ציון 110 לפחות במבחן ידע בעברית (יע"ל).

• ריאיון אישי.

טווחי ועדת קבלה: ועדת הקבלה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות.

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד.

אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

רוצים לשמוע על אפשרויות קבלה נוספות? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה,

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 3 או 9827* שלוחה 3