תנאי קבלה כלליים תואר ראשון | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה כלליים תואר ראשון

תנאי קבלה כלליים תואר ראשון

תנאי קבלה לתואר ראשון B.A

המכללה האקדמית תל-חי מאפשרת קבלה ללימודי תואר ראשון במגוון אפשרויות:

תעודת בגרות או תעודה שוות ערך

תעודת בגרות מלאה, או תעודה שוות ערך מחו"ל המוכרת על ידי משרד החינוך והתרבות, או תעודת סיום מכינה קדם אקדמית ממוסד אקדמי מוכר ושהינו בהכרה הדדית של המכללה, או תעודת מורה מוסמך/ת בכיר/ה החתומה ע"י משרד החינוך ועמידה בהצלחה במבחני סולד/לימודי השלמה כתחליף למבחני סולד, או דיפלומת הנדסאים. קבלה על סמך דיפלומת הנדסאים או ממוצע בגרות בלבד אפשרית בחלק מן החוגים ובהתאם לדרישות הקבלה החוגיות.

ציון בבחינה פסיכומטרית או ציון מחליף פסיכומטרי

ככלל, בנוסף לתעודת הבגרות מתבססת הקבלה ללימודים במכללה האקדמית תל-חי על ציון פסיכומטרי. מי שלא נבחן במבחן פסיכומטרי, יחושב לו ציון מחליף פסיכומטרי מתוך ציוני מקצועות הליבה של תעודת הבגרות (ללא ציוני המגן).

מכינת +30

בני +30 פטורים מהצורך בהצגת ציון פסיכומטרי, עליהם להציג תעודת בגרות או תעודת מכינה קדם אקדמית / תעודת מכינת +30 ממוסד אקדמי מוכר ושהינו בהכרה הדדית של המכללה.

לימודים קודמים

בעלי לימודים אקדמיים קודמים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שצברו לפחות 24 נקודות זכות אקדמיות במסגרת לימודי תואר, בממוצע החוגי הנדרש (בחלק מהחוגים תיתכן דרישה למספר נ"ז גבוה יותר).

מכינות תל-חי

המכללה מציעה מגוון מכינות, המיועדות למועמדים חסרי נתונים או שנתוניהם אינם מספקים לקבלה לאקדמיה.

דרישות כלליות לתואר ראשון

בנוסף לדרישת תעודת הבגרות / תעודה שוות ערך ולציון הפסיכומטרי / ציון מחליף פסיכומטרי, על המועמד להציג את הדרישות הבאות:

  1. מי שלמד בבית-ספר תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית או שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, נדרש לעמוד גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
  2. כל מועמד ללימודים במכללה, שלא נבחן בבחינה הפסיכומטרית, חייב לעבור מבחן למיון רמתו באנגלית (אמי"ר או אמיר"ם).

*בחלק מהחוגים ייתכנו תנאים נוספים כגון בחינת כניסה חוגית, ראיון קבלה או כל הליך מיון אחר בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.

*המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה ו/או את תכניות הלימודים.

למידע, פרטים נוספים ולחישוב סיכויי קבלתך לאקדמיה יש לפנות למרכז הייעוץ וההכוונה *9827 או 04-8181855