תנאי קבלה כלליים תואר שני | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה כלליים תואר שני

תנאי קבלה כלליים תואר שני

המכללה מעניקה מספר סוגי תארים מתקדמים M.A, M.Sc., M.Ed., M.Teach.   כפי שאושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה. תואר שני מחקרי, המוענק על סמך לימודים ותזה מבוססת מחקר ותואר שני נלמד, המוענק על סמך לימודים ועבודת גמר.

דרישות הקבלה:

  • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע משוקלל, המוגדר בדרישות הקבלה של התכנית אליה נירשם.
  • בעל פטור באנגלית ממוסד אקדמי מוכר.
  • הגשת מסמכים נדרשים, בהתאם לדרישת התכנית (כגון, קורות חיים, המלצות, הצעה למחקר).

על המועמד לעבור תהליך קבלה בהתאם לתכנית המבוקשת, כגון: ריאיון קבוצתי/ריאיון אישי. בנוסף, כל הרשמה מופנית לוועדת קבלה.

בסמכות ועדת הקבלה להחליט האם לקבל או לדחות את המועמד. קבלה עשויה להיות בתנאים מיוחדים, כגון דרישה ללימודי השלמה, ממוצע ציונים הישגים ועוד.

*המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה ו/או את תכניות הלימודים

 

למידע, פרטים נוספים ולחישוב סיכויי קבלתך לאקדמיה יש לפנות למרכז הייעוץ וההכוונה *9827 או 04-8181855