תנאי קבלה לחוג ללימודים רב תחומיים | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה לחוג ללימודים רב תחומיים

תנאי קבלה לחוג ללימודים רב תחומיים

זכאות לתעודת בגרות בממוצע 85 (טווח ועדה החל מציון 76).

או

ציון פסיכומטרי / ציון מצרף / ציון משוקלל (בין ממוצע הבגרות לציון הפסיכומטרי/מצרף) 450 (טווח ועדה החל מציון 400).

אנגלית: נרשמים שאין ברשותם ציון בבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמי"/ר"ם.

עברית: מועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית ונבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו אינה עברית, חייבים להציג ציון 110 לפחות במב​חן יד​ע בעברית (יע"ל).

טווחי ועדה: ועדת הקבלה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות.

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

רוצים לשמוע על אפשרויות קבלה נוספות? המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה.

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827