תנאי קבלה מדעי המחשב | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מדעי המחשב

תנאי קבלה מדעי המחשב

זכאות לתעודת בגרות.
ציון פסיכומטרי 610 וציון בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון 85 או 5 יח"ל בציון 75.
(טווח ועדה: ציון פסיכומטרי 585 וציון בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון 85.
                 ציון פסיכומטרי 570 וציון בגרות במתמטיקה 5 יח"ל בציון 75).
 

אנגלית: נרשמים שאין ברשותם ציון בבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמי"/ר"ם.

עברית: מועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית ונבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו אינה עברית, חייבים להציג ציון 86 לפחות במבחן ידע בעברית (יע"ל).

טווחי ועדה: ועדת הקבלה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות. 

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד.  אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה. 
נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *982