תנאי קבלה מדעי הסביבה | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מדעי הסביבה

תנאי קבלה מדעי הסביבה

זכאות לתעודת בגרות.

ציון פסיכומטרי 580 (טווח ועדה החל מציון 520) או ציון מצרף 600 (טווח ועדה החל מציון 500).

דרישת חובה במקצוע המתמטיקה בבגרות:

  • 4 יח"ל - בציון 75 לפחות.
  • 5 יח"ל - בציון 65 לפחות.
  • 3 יח"ל - שעומדים ביתר הדרישות (יחויבו בקורס הכנה במתמטיקה בקיץ).

דרישת חובה במקצוע מדעי בבגרות:

  •  3 יח"ל - בציון 85 לפחות.
  •  4 יח"ל - בציון 75 לפחות.
  •  5 יח"ל – בציון 65 לפחות.
  • חסרי מקצוע מדעי אשר עומדים ביתר הדרישות (יחויבו בקורס/י הכנה במדעים).

אנגליתנרשמים שאין ברשותם ציון בבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמי"/ר"ם.

עברית: מועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית ונבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו אינה עברית, חייבים להציג ציון 100 לפחות במב​חן יד​ע בעברית (יע"ל).

טווחי ועדה: ועדת הקבלה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות.

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד.  אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה.

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827