תנאי קבלה מדעי התזונה | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מדעי התזונה

תנאי קבלה מדעי התזונה

מועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית נדרשים להציג ציון יע"ל של 100 לפחות.

פסיכו/מצרף ובגרות:

א. ציון פסיכומטרי 600 או ציון מצרף 620.
ב. בנוסף ציון בגרות ממוצע של 90*.
ג. רמת אנגלית בסיסי לפחות.
ד. דרישת חובה במקצוע המתמטיקה בבגרות: 
 • 4 יח"ל בציון 80 לפחות.
 • 5 יח"ל בציון 70 לפחות.
ה. מקצוע מדעי נוסף בבגרות (כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, לימודי סביבה, מדעי החיים וחקלאות, עבודת גמר במדעי החיים בהיקף של 4 יח"ל)

בעלי מקצוע מדעי אחר יופנו לוועדת הקבלה:

 • 3 יח"ל בציון 90 לפחות.
 • 4 יח"ל בציון 80 לפחות.
 • 5 יח"ל בציון 70 לפחות.

*בגרות חו"ל:

יש להציג תעודה וגיליון ציונים מחו"ל בצרוף:
א. תרגום לעברית של התעודה וגיליון הציונים המאושר על ידי נוטריון.
ב. אישור של משרד החינוך - היחידה להערכת השכלה תיכונית, על כך שהתעודה שוות ערך לבגרות.
הבקשה תופנה לוועדת הקבלה.

טווח העברה לוועדת קבלה:

 • ציון פסיכומטרי שבין 599-565.
 • ציון מצרף שבין 619-590.
 • ממוצע בגרות שבין 89-85.
 • בעלי ציון בגרות במתמטיקה ברמה של 3 יח"ל, שעומדים ביתר הדרישות, (יחויבו בקורס הכנה במתמטיקה בקיץ).
 • מועמדים אשר חסר להם מקצוע מדעי בבגרות אבל עומדים בתנאי פסיכומטרי ובגרות.
הפקולטה למדעים מקיימת במהלך חודשי הקיץ קורסי הכנה למדעים במקצועות המדעיים ועדת הקבלה עשויה לחייב מועמדים להשתתף בקורסים אלו.

בוגרי מכינה ייעודית למדעים מתל חי בלבד:

 • תעודת סיום בממוצע 85 ומעלה. 
 • בעלי ממוצע סיום של 84-80 יועברו לדיון בוועדת הקבלה, בכפוף להמלצת הצוות המקצועי במכינה.

גילאי 30+:

ממוצע בגרות של 90, כולל דרישות המתמטיקה ומקצוע מדעי נוסף.

טווח העברה לוועדת קבלה:

ממוצע בגרות של 89-85 כולל דרישות המתמטיקה ומקצוע מדעי נוסף.

לימודים אקדמיים קודמים:

א. לימודים מלאים ממוסד מוכר* מתחום המדעים זכאות לתואר בציון גמר של 80.

טווח העברה לוועדת קבלה:

זכאות לתואר בציון גמר של 79-78.
ב. שלא מתחום המדעים זכאות לתואר בציון גמר של 85.

ועדת הקבלה עשויה לחייב בקורסי הכנה למקצועות המדעים.

טווח העברה לוועדת קבלה:

זכאות לתואר בציון גמר של 84-82.

*לימודים אקדמיים מחו"ל:

יש להציג תעודה וגיליון ציונים מחו"ל בצרוף:
א. תרגום לעברית של התעודה וגיליון הציונים המאושר על ידי נוטריון.
ב. אישור של משרד החינוך, הועדה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל או אישור של המועצה להשכלה גבוהה, על כך שהמוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ. הבקשה תופנה לוועדת הקבלה. 
ג. לימודים חלקיים (כולל מעברי חוג) נדרשים להציג זכאות לתעודת בגרות מתחום המדעים/ תחום בעל זיקה למדעים - גיליון ציונים הכולל 24 נ"ז ומעלה בממוצע 80 (ציון סופי בגיליון). הבקשה תופנה לוועדת הקבלה.

טווח העברה לוועדת קבלה:

גיליון ציונים הכולל 24 נ"ז ומעלה בממוצע 79-78 (ציון סופי בגיליון).
הנדסאים בתחומים: ביוטכנולוגיה, סביבה, כימיה תרופתית, כימיה ומזון, ומקצועות מדעיים אחרים (ממוסד מה"ט מוכר), בעלי רמת אנגלית בסיסי לפחות נדרשים להציג זכאות לתעודת בגרות.
א. טרם זכאים לדיפלומה.
נרשמים עד חודש יוני יידרשו להציג גיליון ציונים רשמי של 3 סמסטרים בממוצע ציונים של 90 (ציון סופי בגיליון).

טווח העברה לוועדת קבלה:

גיליון ציונים רשמי של 3 סמסטרים בממוצע ציונים של 89-88 (ציון סופי בגיליון).
- לאחר מכן עליהם להציג גיליון ציונים של 4 סמסטרים.
קבלתם תותנה בהצגת דיפלומת הנדסאים עד סוף שנה א' ללימודיהם.
ב. בעלי דיפלומה.
ממוצע ציונים סופי 90 - הבקשה תופנה לוועדת הקבלה.

טווח העברה לוועדת קבלה:

ממוצע ציונים סופי 89-88.