תנאי קבלה מוסמך בדרמה תרפיה | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מוסמך בדרמה תרפיה

תנאי קבלה מוסמך בדרמה תרפיה

גיל מינימאלי להרשמה - 24.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר בציון גמר של 85.
פטור מלימודי אנגלית ממוסד מוכר.
לצורך קבלה נדרשות 300 שעות אמנות לפחות (משולב מהתנסות מעשית ולימוד עיוני), יש להשלים עד סוף שנה א' ל - 500 שעות סה"כ.
 

הצגת אישור מעבר קורסי השלמה בשבעה מקצועות יסוד בציון 80 בכל קורס:  

- מבוא לפסיכולוגיה בהיקף של 2 נ"ז.
- פסיכולוגיה התפתחותית בהיקף של 4 נ"ז.
- תיאוריות אישיות בהיקף של 2 נ"ז.
- שיטות מחקר בהיקף של 2 נ"ז.
- סטטיסטיקה בהיקף של 2 נ"ז.
- פסיכופיזיולוגיה בהיקף של 2 נ"ז.
- פסיכופתולוגיה בהיקף של 4 נ"ז.
 
חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה המלאים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יעלה על 10%.
 

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה. 

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827