תנאי קבלה מוסמך בחינוך | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מוסמך בחינוך

תנאי קבלה מוסמך בחינוך

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר בציון גמר של 86.

בעל פטור מלימודי אנגלית ממוסד מוכר.

הצגת אישור מעבר קורסי השלמה בחמישה מקצועות יסוד בציון 60 בכל קורס:  

- מבוא לסוציולוגיה של החינוך בהיקף של 2 נ"ז.

- מבוא לפסיכולוגיה של החינוך בהיקף של 2 נ"ז לאשכול ניהול ובהיקף של 4 נ"ז לאשכול אוכלוסיות ייחודיות.

- פילוסופיה של החינוך בהיקף של 2 נ"ז.

- שיטות מחקר בהיקף של 2 נ"ז.

- סטטיסטיקה בהיקף של 2 נ"ז.

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה המלאים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

 

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה.

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827