תנאי קבלה מוסמך בלימודי גליל | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מוסמך בלימודי גליל

תנאי קבלה מוסמך בלימודי גליל

בעל פטור מלימודי אנגלית ממוסד מוכר.

למסלול הנלמד: 

 • בעל תואר ראשון ממוסד מוכר בציון גמר של 75 בתחומים הבאים: 
 • לימודי ארץ ישראל.
 • היסטוריה של עם ישראל.
 • היסטוריה של המזרח התיכון.
 • ארכיאולוגיה.
 • גיאוגרפיה.
 • סוציולוגיה.
 • אנתרופולוגיה.

או 
בעל תואר ראשון כללי / רב-תחומי הכולל לימודים מהתחומים הנ"ל בהיקף של לפחות 60 נ"ז.


או 
בעלי תואר B.Ed. בהתמחות במקצועות הרלוונטיים בציון גמר של 80.

למסלול מחקרי:

בעל תואר ראשון ממוסד מוכר בציון גמר של 86  בתחומים הבאים: 

 • לימודי ארץ ישראל.
 • היסטוריה של עם ישראל.
 • היסטוריה של המזרח התיכון.
 • ארכיאולוגיה.
 • גיאוגרפיה.
 • מדעי הסביבה.
 • אנתרופולוגיה.

או
בעל תואר ראשון כללי / רב-תחומי הכולל לימודים מהתחומים הנ"ל בהיקף של לפחות 60 נ"ז.

למסלול השלמה לתזה: 

בוגר תואר שני בציון גמר 86.
בעל פטור מלימודי אנגלית ממוסד מוכר.

קורסי השלמה: ועדת הקבלה יכולה לחייב השתתפות בקורסי השלמה הבאים מתכנית לימודי התואר הראשון בהתאם לרקע המועמד.

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה המלאים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה. 
נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827