תנאי קבלה מוסמך במדעי התזונה מחקרי/נלמד | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מוסמך במדעי התזונה מחקרי/נלמד

תנאי קבלה מוסמך במדעי התזונה מחקרי/נלמד

דרישות הקבלה:

 • פטור מלימודי אנגלית ממוסד מוכר.
 • תואר ראשון  B.Sc.במדעי התזונה.

מסלול נלמד: 

 • ציון סופי בתואר ראשון של 80 לפחות.

מסלול מחקרי:

 • ציון סופי בתואר ראשון של 85 לפחות.
 • ציון סופי בתואר ראשון להתייעצות ראש חוג טרם הרשמה: 82.6-84.9.
 • תואר ראשון במדעי הטבע (פיזיקה, כימיה וכו') יידרש לקורסי השלמה מלימודי הבוגר בהתאם לרקע המועמד ולכיוון המחקר שלו (מעבדתי או קליני, עד להיקף של 40 נ"ז).

* הצלחה בקורסי ההשלמה וכן בתכנית המוסמך, לא מאפשרת לעבוד כדיאטן קליני לסטודנטים שאין בידם B.Sc במדעי התזונה ושביצעו סטאז' בתזונה.

טווח העברה לוועדת קבלה (חריגים) בכפוף להתייעצות ראש חוג טרם הרשמה:

מסלול מחקרי:

בעלי ממוצע סופי של 80-82.5 ובכפוף להחלטת ועדת הקבלה ביחס לצורך בקורסי השלמה.

מסלול נלמד:

בעלי ממוצע סופי של 80-75 ובכפוף להחלטת ועדת הקבלה ביחס לצורך בקורסי השלמה.

מועמדים שנמצאים בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון:
- עד חודש יוני יידרשו להציג גיליון ציונים של 5 סמסטרים.
- מחודש יולי ואילך יידרשו להציג גיליון ציונים של 6 סמסטרים.

תהליך המיון:

בקשות כל הנרשמים העומדים בדרישות הקבלה יופנו לוועדת הקבלה.

קורסי השלמה:

 • יקבעו על ידי ועדת הקבלה בהתאם לרקע המועמד ובהתאם לנושא התזה.
 • תלמיד אשר יחויב בקורסי השלמה מלימודי הבוגר בהיקף של עד 8 נ"ז (ע"פ התכנית בחוג, או קורסים בהיקף דומה במוסדות אחרים) יוכל ללמוד אותם במקביל ללימוד הקורסים הסדירים של התכנית. במקרים מיוחדים תוכל ועדת ההוראה לאשר חריגה מהיקף זה. 
 • תלמיד אשר יחויב בקורסי השלמה מלימודי הבוגר בהיקף העולה על 8 נ"ז יידרש להשלימם בהצלחה טרם תחילת לימודי התואר השני.
 • יש לסיים את קורסי ההשלמה בציון ממוצע כולל של 85 ובציון של 75 לפחות בכל אחד מהקורסים.

דגשים בהרשמה:

 • מועמד למסלול המחקרי חייב לצרף טופס הסכמה לביצוע עבודת מחקר חתום ע"י המנחה.

הכרחי לצורך דיון בוועדת הקבלה.
מלגות יינתנו בהתאם לאפשרויות של המכללה ועמידה בקריטריונים שנקבעו לכך.

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה.

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827