תנאי קבלה מוסמך בניהול וכלכלה - מסלול נלמד | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מוסמך בניהול וכלכלה - מסלול נלמד

תנאי קבלה מוסמך בניהול וכלכלה - מסלול נלמד

פטור מלימודי אנגלית ממוסד מוכר.

בוגר תואר ראשון ממוסד ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב להציג רמת פטור בבחינת יע"ל.

תואר ראשון בכלכלה או בניהול או בבנקאות בציון גמר 80 לפחות .

בוגרי תואר ראשון מתחום אחר או שהיקף לימודיהם בכלכלה או בניהול אינו מאפשר המשך ישיר ללימודים בתואר שני בניהול וכלכלה, למועמדים אלה תיתכן רשימת השלמות של מקצועות יסוד בכלכלה בהתאם לקורסים המוכרים ולהחלטת ועדת הקבלה.

הצגת אישור מעבר קורסי השלמה במקצועות יסוד:

- מיקרו כלכלה א' + ב'.

- מאקרו כלכלה א' + ב'.

- מימון א'.

- אקונומטריקה.

מועמד שלא למד קורסים אלו יחויב להשלים אותם לפני תחילת הלימודים ולסיים כל קורס בציון עובר.

 

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה המלאים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה.

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827.