תנאי קבלה מוסמך בעבודה סוציאלית | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מוסמך בעבודה סוציאלית

תנאי קבלה מוסמך בעבודה סוציאלית

מועמד בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד מוכר בציון גמר של 80.
בעל פטור מלימודי אנגלית ממוסד אקדמי מוכר.
בעל לפחות שנת ניסיון עבודה בתחום במועד ההרשמה.

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה המלאים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

 

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה.
נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827