תנאי קבלה מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית מחקרי ונלמד | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית מחקרי ונלמד

תנאי קבלה מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית מחקרי ונלמד

מועמד בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה בציון גמר של 88.

תואר ראשון במדעי ההתנהגות בלבד (בהיקף לימודים של 54 נ"ז לפחות) בממוצע סיום של 88.

בעל פטור מלימודי אנגלית ממוסד אקדמי מוכר.

בעל ציון מבחן מתא"ם של 90 לפחות.

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה המלאים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

 

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה.

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827