תנאי קבלה M.Ed ניהול וארגון מערכות חינוך | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה M.Ed ניהול וארגון מערכות חינוך

תנאי קבלה M.Ed ניהול וארגון מערכות חינוך

  • ממוצע תואר ראשון של 80 לפחות ותעודת הוראה (במידה ואינו עומד בממוצע 80 יבוצע שקלול של ממוצע התואר הראשון עם ממוצע תעודת ההוראה).
  • קורות חיים.
  • ראיון קבלה אישי של כשעה ורבע לפחות.