סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

ד"ר אגוזי שרון
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
פרופ' אמיר רחל
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בחוג לביוטכנולוגיה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
ד"ר אראל יוסף
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
ד"ר אורנשטיין חגי
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
ד"ר בירנבוים אלעזר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
גב' בן עוז מרים
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר בנימין אופיר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
פרופ' ברקוביץ דני
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
ד"ר פיטשני פאולה
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי המזון
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
פרופ' בקר ניר
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש החוג לכלכלה וניהול
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
ד"ר ג'קסון קארן
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי התזונה
ראש התוכנית לתואר שני בחוג למדעי התזונה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
ד"ר גוטמן קרוליין
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר גוטמן רואי
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי החי
מחלקה: 
החוג למדעי החי, מוסמך בתזונה
ד"ר גולדברג  טלי
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
פרופ' גולדווי מרטין
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
גב' גולדפארב ריבלין סימה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
ד"ר גולדרינג נגה
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה
פרופ' גולדשטיין אמיר
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש החוג ללימודי מזרח אסיה
ראש החוג ללימודים רב תחומיים
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה, החוג ללימודים רב תחומיים
פרופ' גולן מוריה
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
ד"ר גונן יותם
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
ד"ר גורושיט מרינה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה, מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית
ד"ר גיל גלזר יערה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים
פרופ' גימון אלי
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
ד"ר גמרסני דן
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
פרופ' גרוס גידי
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
פרופ' גרוסמרק ציונה
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
ד"ר גרינברג זאביק
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש, מוסמך ללימודי גליל
פרופ' דביר ערן
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג למדעי החי
ד"ר דגני אופיר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
ד"ר דורון הדס
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בחוג לעו"ס
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
פרופ' הגר תמר
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך בחינוך
ד"ר ויצמן זריהן אביבה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
ד"ר ולטר עפרה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
ד"ר זועבי סמיר
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
פרופ' זיו רן
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי המחשב
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
פרופ' חטיב סולימאן
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
ד"ר חן מירב
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לפסיכולוגיה
ראש תוכנית
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
ד"ר יגיל ירון
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר ישי גדי
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
ד"ר כהן דוניטה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר כהן אילה
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לעבודה סוציאלית
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר כץ סופיה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
פרופ' כרמי נורית
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, החוג למדעי הסביבה
פרופ' לביא דורון
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
דיקן הפקולטה
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
יחידה: 
הנהלה
פרופ' לבנר יזהר
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
פרופ' להד מולי
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה
פרופ' ליטאור מיכאל
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש תוכנית
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
פרופ' מוצפי סגולה
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי המזון
ד"ר מור אביגיל
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
פרופ' מחאגנה גמאל
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
גב' מלמן ויויאנה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך
ד"ר מרגלית אלון
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
יחידה: 
ספריה
ד"ר מתיתיהו אבי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
ד"ר נבו הילה
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר ספיקובסקי אנטולי
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
פרופ' עבאסי מוסטפא
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
דיקן הסטודנטים
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
יחידה: 
הנהלה
דקנט
פרופ' עזאיזה חסן
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
ד"ר עמאשה מרסל
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך בחינוך
פרופ' פיטקובסקי יעקב
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
ד"ר פלד אברהם מאיה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר פנדזיק סוזנה
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני דרמה תרפיה
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה
ד"ר פרחה ינאי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול, החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר פרלמן אבניאון שירי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה
ד"ר פרלסון אורן
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי החי, החוג למדעי הסביבה
ד"ר צמח תמר
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
פרופ' קוטלר דני
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
דיקן הפקולטה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
יחידה: 
הנהלה
ד"ר קסלר יונתן
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, היחידה ללימודי אנגלית
ד"ר רביב ענת
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לשירותי אנוש
מר רואינסקי אלכסנדר
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי המחשב
ד"ר רוזן גילה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
ד"ר רז סיוון
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
פרופ' ריטבו גיורא
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש החוג למדעי הסביבה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
ד"ר רייכמן אורן
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג ללימודים רב תחומיים, החוג למדעי הסביבה
ד"ר שאלתיאל הרפז ליאורה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
פרופ' שביט איילת
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר שוכמן ספיר אנדראה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
פרופ' שטרן רפי
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
ד"ר שיר עפר
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי המחשב
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר שלום מרדכי
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר שמחאי דלית
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לשירותי אנוש
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, החוג לשירותי אנוש
ד"ר שמש חגי
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
פרופ' שניר שרון
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש התכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנות
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בדרמה תרפיה, מוסמך טיפול באמנות
ד"ר שנער גולן ורד
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
גב' שפר הלל גליה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
פרופ' שרון גונן
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בלימודי גליל
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
ד"ר שריג רוני
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
ד"ר ששון עירית
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לחינוך
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
גב' תובל אליסון
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
פרופ' תמיר סנאית
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
מוסמך בתזונה
יחידה: 
הנהלה
מר כהן מוטי
יחידה: 
הנהלה
גב' סירואה סיגל
יחידה: 
הנהלה
מר בהרל עופר
יחידה: 
הנהלה
גב' מלול קרן
יחידה: 
הנהלה
גב' מרק אביטל
יחידה: 
הנהלה
מר בז ליאור
יחידה: 
ביטחון
מר טבצ'ניק ריצ'רד
יחידה: 
הנהלה
קשרי חוץ
מר שלו אהוד
יחידה: 
מערכות מידע
גב' אלון אופירה
יחידה: 
קשרי חוץ
גב' אטיאס מדי
יחידה: 
הנהלה
משאבי אנוש
גב' תורג'מן שירן
יחידה: 
משאבי אנוש
גב' בן אבי אפרת
יחידה: 
משאבי אנוש
מר לב אבישי
יחידה: 
משאבי אנוש
גב' רחמים דיאנה
יחידה: 
משאבי אנוש
גב' כלפה כרנית
יחידה: 
לוגיסטיקה
גב' אריאל רעיה
יחידה: 
שיווק
גב' שטרית תהילה
יחידה: 
שיווק
גב' קדוש מזל
יחידה: 
שיווק
מר אלמליח  יניב
יחידה: 
כספים ורכש
גב' בן סימון  מיכל
יחידה: 
הנהלת חשבונות
גב' ספראי אלה
יחידה: 
הנהלת חשבונות
גב' נורי יונת
יחידה: 
הנהלת חשבונות
גב' זריבי איילת
יחידה: 
הנהלת חשבונות
גב' מיכאלביץ' ורה
יחידה: 
הנהלת חשבונות
גב' טיבי יהודית
יחידה: 
הנהלת חשבונות
גב' חזן רוטמן אורנה
יחידה: 
הנהלת חשבונות
גב' אביב טליה
יחידה: 
הנהלת חשבונות
גב' אוחיון מירי
יחידה: 
הנהלת חשבונות
מר סבח שמעון
יחידה: 
תפעול
מר פרץ יוסי
יחידה: 
תפעול
גב' זפרני קלריס
יחידה: 
תפעול
מר פרוחי  דוד
יחידה: 
תפעול
מר ברקת מוסא
יחידה: 
תפעול
מר ישראלסון מיכאל
יחידה: 
תפעול
מר בן סימון  רועי
יחידה: 
תפעול
מר בוחבוט מאיר
יחידה: 
תפעול
מר חי מנשה
יחידה: 
תפעול
מר בן סימון  ישראל
יחידה: 
תפעול
מר אהרון איציק
יחידה: 
תפעול
מר כהן אלברט
יחידה: 
תפעול
מר בן זקן יוסי
יחידה: 
תפעול
מר אמסלם אשר
יחידה: 
תפעול
מר אזולאי גיורא
יחידה: 
תפעול
מר בן הרוש יחיאל
יחידה: 
מעונות
גב' אבן צור נורית
יחידה: 
מעונות
מר אזולאי יורם
יחידה: 
מעונות
גב' ברקת ריקי
יחידה: 
ספריה
גב' זולטי-שין רמה
יחידה: 
ספריה
גב' קמינר יפה
יחידה: 
ספריה
גב' טאקו אופירה
יחידה: 
ספריה
גב' אולרשו שרונה
יחידה: 
ספריה
מר פוזנר יוסי
יחידה: 
ספריה
מר סופר חן
יחידה: 
ספריה
מר אבו אל היגא עמאר
יחידה: 
ספריה
גב' ליבנה אביטל
יחידה: 
ספריה
מר טבוריסקי  יורי
יחידה: 
ספריה
גב' פולישצ'וק טינה
יחידה: 
ספריה
גב' סבתי בתיה
יחידה: 
ספריה
מר כהן מיקי
יחידה: 
מערכות מידע
מר לרר בני
יחידה: 
כספים ורכש
 פאסט אלעד
יחידה: 
מערכות מידע
מר בן גיגי איציק
יחידה: 
מערכות מידע
מר איוונצנקו מקסים
יחידה: 
מערכות מידע
מר דרי מאור
יחידה: 
מערכות מידע
גב' דנאור רויטל
יחידה: 
מערכות מידע
מר לוטנר גיל
יחידה: 
מערכות מידע
ד"ר שליסל מאיר
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
יחידה: 
מעבדות
גב' פרידמן ליאת
יחידה: 
מעבדות
גב' שטקלר שי
יחידה: 
מעבדות
גב' גנון דליה
יחידה: 
מעבדות
גב' מסלוב ויקטוריה
יחידה: 
מעבדות
גב' מיכאלי קריסטל
יחידה: 
מעבדות
גב' גומינוק ויקטוריה
יחידה: 
מעבדות
גב' לברוביץ נטליה
יחידה: 
מעבדות
גב' מענית אביטל
יחידה: 
מעבדות
גב' אומנץ נדיה
יחידה: 
מעבדות
גב' מלכה הדס
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
גב' זכאי יפית
יחידה: 
מעבדות
גב' שגוג גורינאז
יחידה: 
מעבדות
גב' סבח אורלי
יחידה: 
מעבדות
מר עמר עבדאללה
יחידה: 
מכינות
גב' אבוחצירא אתי
יחידה: 
מכינות
מר בן הרוש שלומי
יחידה: 
מכינות
גב' חזן רעות
יחידה: 
מכינות
גב' עמיר אנט
יחידה: 
מכינות
גב' לנקרי עופרה
יחידה: 
דקנט
גב' ספיר שולי
יחידה: 
דקנט
גב' הרשקוביץ מירה
יחידה: 
דקנט
גב' כהן שושן תהילה
יחידה: 
דקנט
ד"ר גבארין  יוסף
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
גב' דרוקר ליבי
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
גב' סאבא תופאחה
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג לחינוך
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
מר ספדי חיזראן
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
גב' גל רעיה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' שמואל זהבה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' רז אושרת
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' כץ חמוטל
יחידה: 
שיווק
גב' זוהר ענבל
יחידה: 
רישום
גב' בסביץ שוש
יחידה: 
מנהל לימודים
בחינות
מר חביבי אביחי
יחידה: 
בחינות
גב' בנישו רונית
יחידה: 
בחינות
גב' טוטיה נטע
יחידה: 
לימודי חוץ
גב' דהן ענת
יחידה: 
בחינות
גב' אלימלך אביבית
יחידה: 
בחינות
גב' גנץ דב
יחידה: 
בחינות
 פרץ משה
יחידה: 
בחינות
גב' כורידן פזית
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' בוזגלו תמי
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' גמליאל לאה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' מזור עופרה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' תורג'מן לימור
מחלקה: 
החוג למדעי החי, החוג למדעי הסביבה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' לוי ליאור
יחידה: 
הנהלה
גב' אהרון וקנין כנרת
יחידה: 
רישום
גב' גרוסוולד זאדה יפעת
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' שוורצמן תמר
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' שאול רז תהילה
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' מורג אופירה
מחלקה: 
החוג לחינוך
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' ציוני ליאת
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' בן נון אסנת
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' אורלב חגית
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' קדוש אדווה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' דודק עדי
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה, מוסמך ללימודי גליל
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' כהן אורטל
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' פלר בן יעקב מאיה
יחידה: 
לימודי חוץ
גב' אביטבול אורלי
יחידה: 
לימודי חוץ
גב' מור נאוה
יחידה: 
אומנויות
גב' מלול אוולין
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
גב' אשכנזי מרים
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
גב' זגורי אוחנה אורלי
יחידה: 
מרכז תמיכה
גב' כהן מיה
יחידה: 
מרכז תמיכה
גב' אבן צור ימית
יחידה: 
מרכז תמיכה
גב' חימי שאול חן
יחידה: 
מרכז תמיכה
גב' בן יוסף  שרונה
יחידה: 
מרכז תמיכה
מר לוי אלמוג
יחידה: 
מרכז תמיכה
גב' שמואלי עינת
יחידה: 
מרכז תמיכה
גב' יוני אביטל
יחידה: 
מרכז תמיכה
גב' רייטקופ אילנה
יחידה: 
מרכז תמיכה
מר שולמן צלאל
יחידה: 
דקנט
מרכז תמיכה
גב' מדר קרן
יחידה: 
רישום
פרופ' עתריה יוחאי
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה
גב' אליהו קרן
יחידה: 
מערכות מידע
מנהל לימודים
פרופ' מקורי יוסי
יחידה: 
הנהלה
מר כהן אלי
יחידה: 
הנהלה
גב' מימון הדסה
יחידה: 
משאבי אנוש
גב' סבג עדן
יחידה: 
משאבי אנוש
גב' ניב שירה
יחידה: 
כספים ורכש
גב' שמול ליאל
יחידה: 
הנהלת חשבונות
מר טיומקין יריב
יחידה: 
תפעול
מר לוי אילן
יחידה: 
תפעול
מר טל איציק
יחידה: 
תפעול
מר נגאוטקר נח
יחידה: 
תפעול
מר פניש פליקס
יחידה: 
תפעול
מר ביטון נתנאל
יחידה: 
ספריה
מר טרמצ'י שלום
יחידה: 
ספריה
גב' ויניפרד ענבר
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
גב' שאול ספיר
יחידה: 
מרכז תמיכה
גב' בדר אמירה
יחידה: 
דקנט
גב' קורן יפעת
יחידה: 
דקנט
ד"ר גולדברג דורון
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לביוטכנולוגיה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
גב' מארק איה
יחידה: 
דקנט
גב' פרץ שירן
יחידה: 
שיווק
גב' עיסאוי מרלין
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
ד"ר שפר גד
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
מר קהלני אביחי
יחידה: 
ביטחון
גב' ונא אלין
יחידה: 
משאבי אנוש
מר יהודה איתמר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
גב' נויוף כרמלה
יחידה: 
תפעול
ד"ר בשיר לואי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
מר ברששת רועי
יחידה: 
מערכות מידע
מר ייטב גדי
יחידה: 
מערכות מידע
מר תמסוט שמואל
יחידה: 
בחינות
גב' לוי שני
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
גב' סטו היסאה
דרגה: 
מורה משנה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
גב' ביטון ממן הילה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' בן לולו טלי
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
מר לומקין מרק
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
גב' קומבליס לביא מיקה
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
גב' ברוך שירית
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
מר ליבוביץ אור
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
גב' מזו רונית
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
גב' סאינה נריה
יחידה: 
רישום
גב' קגן דינה
יחידה: 
קשרי חוץ
מר מורד לירון
יחידה: 
שיווק
גב' דהן סוויסה קרין
יחידה: 
שיווק
גב' טימסית שגית
יחידה: 
שיווק
גב' אושרת שרית
יחידה: 
שיווק
מר סולימני שקד
יחידה: 
מערכות מידע
גב' מוטעי רותם
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' ולדמן נופר
מחלקה: 
החוג לחינוך
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' פחימה נופר
מחלקה: 
החוג לחינוך
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' וקנין מורן
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
יחידה: 
מנהל לימודים
מר קנר תום
יחידה: 
לימודי חוץ
גב' שנק מאירה
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
מר בן אבו שמעון
יחידה: 
ביטחון
מר בן ארצי רן
יחידה: 
שיווק
גב' פרסלר עדי
יחידה: 
מערכות מידע
גב' ולדמן אוריה
יחידה: 
מערכות מידע
מר בונבידה אדיר
יחידה: 
מערכות מידע
מר מן רותם
יחידה: 
מערכות מידע
מר וטשר עומר
יחידה: 
מערכות מידע
גב' דמרי נופר
יחידה: 
בחינות
מר ויטרק תמם ארז
יחידה: 
בחינות
גב' עמל יאנה
יחידה: 
בחינות
ד"ר שחר גל
יחידה: 
אומנויות
גב' שיטה אושרית
יחידה: 
קשרי חוץ
גב' דיאמנט רעות
יחידה: 
קשרי חוץ
גב' אידלמן פורת נטלי
יחידה: 
קשרי חוץ
ד"ר בן גל ענת
יחידה: 
מרכז תמיכה
ד"ר היבנר שריאל
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
ד"ר חכם יעל
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
ד"ר אורי משה משי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר גולדברג אלון
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך בחינוך
ד"ר גרינשטיין יעל
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
פרופ' דרור יובל
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש התכנית לתואר שני בחינוך
מחלקה: 
מוסמך בחינוך
ד"ר ויילר גור אריה אדם
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
ד"ר חזן לירן בת אל
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך
ד"ר קרני וייזר נירית
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
ד"ר דיסני דפנה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
ד"ר אבט עודד
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
ד"ר קוכן דרור
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
ד"ר אריאלי תמר
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר ברקאי תמר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר פיטקובסקי אלי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר פרסר רות
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר קדר יעל
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר רומנו גל חגית
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר ווטרמן יונתן
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי החי
ד"ר יונס לוי עדי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
ד"ר קליגר עינב
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
ד"ר הורוביץ מיכל
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר וישקאוצן סולומון
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר סיון רון
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר צ'פמן אדם
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר קניזו יוסף
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר שרון איתי
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר זוהר איריס
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
ד"ר נימרי לילי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
ד"ר גרוס מנוס דפנה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר לנס עומר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר פרחי משה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
פרופ' אביעזר אורה
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
ד"ר הורוביץ עומר
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה
ד"ר הירסטון אילנה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, החוג לפסיכולוגיה
פרופ' זיידנר משה
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
גב' גוטגולד כהן תמר
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, החוג לשירותי אנוש
ד"ר זיבנברג אלכס
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לשירותי אנוש
מר סולטן ספדי
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
ד"ר בן גל ענת
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג לחינוך
ד"ר מגזל פייגה
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
ד"ר שחיבר פיאד
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
ד"ר אבט עודד
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר אולנובסקי  חגית
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
מר אהרון עזר איציק
מחלקה: 
מכינות
גב' פולישצו'ק קטיה
יחידה: 
מערכות מידע