סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

ד"ר שרון אגוזי
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
פרופ' רחל אמיר
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בחוג לביוטכנולוגיה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
ד"ר יוסף אראל
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
ד"ר חגי אורנשטיין
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
ד"ר אלעזר בירנבוים
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר אופיר בנימין
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
פרופ' דני ברקוביץ
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי המזון
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
פרופ' ניר בקר
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש החוג לכלכלה וניהול
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
ד"ר קארן ג'קסון
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי התזונה
ראש התוכנית לתואר שני בחוג למדעי התזונה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
ד"ר קרוליין גוטמן
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר רואי גוטמן
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי החי
מחלקה: 
החוג למדעי החי, מוסמך בתזונה
טלי גולדברג
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
פרופ' מרטין גולדווי
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה
ד"ר אמיר גולדשטיין
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש החוג ללימודי מזרח אסיה
ראש החוג ללימודים רב תחומיים
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה, החוג ללימודים רב תחומיים
פרופ' מוריה גולן
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
ד"ר יותם גונן
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
ד"ר מרינה גורושיט
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה, מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים
פרופ' אלי גימון
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
פרופ' גידי גרוס
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
פרופ' ציונה גרוסמרק
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
ד"ר זאביק גרינברג
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש, מוסמך ללימודי גליל
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג למדעי החי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
ד"ר הדס דורון
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בחוג לעו"ס
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
פרופ' תמר הגר
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך בחינוך
ד"ר אביבה ויצמן זריהן
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
ד"ר עפרה ולטר
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
ד"ר סמיר זועבי
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
פרור' זין רן
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי המחשב
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
ד"ר מירב חן
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לפסיכולוגיה
ראש תוכנית
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
ד"ר ירון יגיל
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר גדי ישי
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
ד"ר דוניטה כהן
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר אילה כהן
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לעבודה סוציאלית
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, החוג למדעי הסביבה
פרופ' דורון לביא
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
דיקן הפקולטה
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
יחידה: 
הנהלה
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
פרופ' מולי להד
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה
פרופ' מיכאל ליטאור
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש תוכנית
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
פרופ' סגולה מוצפי
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי המזון
ד"ר אביגיל מור
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך
אלון מרגלית
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
יחידה: 
ספריה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
ד"ר הילה נבו
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר אנטולי ספיקובסקי
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
פרופ' מוסטפא עבאסי
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
דיקן הסטודנטים
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
יחידה: 
הנהלה
דקנט
פרופ' חסן עזאיזה
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
מרסל עמאשה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך בחינוך
פרופ' יעקב פיטקובסקי
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
ד"ר פלד אברם מאיה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר סוזנה פנדזניק
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני דרמה תרפיה
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה
ד"ר ינאי פרחה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול, החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר שירי פרלמן אבניאון
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה
ד"ר אורן פרלסון
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי החי, החוג למדעי הסביבה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
פרופ' דני קוטלר
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
דיקן הפקולטה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
יחידה: 
הנהלה
ד"ר יונתן קסלר
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, היחידה ללימודי אנגלית
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לשירותי אנוש
רואינסקי אלכסנדר
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי המחשב
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
גיורא ריטבו
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש החוג למדעי הסביבה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג ללימודים רב תחומיים, החוג למדעי הסביבה
ד"ר ליאורה שאלתיאל הרפז
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
פרופ' איילת שביא
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר שוכמן ספיר אנדריאה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
פרופ' רפי שטרן
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
ד"ר עפר שיר
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי המחשב
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר מרדכי שלום
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לשירותי אנוש
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, החוג לשירותי אנוש
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
פרופ' שרון שניר
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש התכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנות
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בדרמה תרפיה, מוסמך טיפול באמנות
ד"ר שנער גולן ורד
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
גליה שפר הלל
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
פרופ' גונן שרון
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בלימודי גליל
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
ד"ר רוני שריג
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לחינוך
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
אליסון תובל
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
פרופ' סנאית תמיר
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
מוסמך בתזונה
יחידה: 
הנהלה
מוטי כהן
יחידה: 
הנהלה
סיגל סירואה
יחידה: 
הנהלה
עופר בהרל
יחידה: 
הנהלה
קרן מלול
יחידה: 
הנהלה
יחידה: 
הנהלה
ליאור בז
יחידה: 
ביטחון
ריצ'רד טבצ'ניק קשרי חוץ
יחידה: 
הנהלה
קשרי חוץ
אהוד שלו
יחידה: 
מערכות מידע
אופירה אלון קשרי חוץ
יחידה: 
קשרי חוץ
מדי אטיאס
יחידה: 
הנהלה
משאבי אנוש
שירן תורג'מן
יחידה: 
משאבי אנוש
אפרת בן אבי
יחידה: 
משאבי אנוש
אביחי לב
יחידה: 
משאבי אנוש
יחידה: 
משאבי אנוש
כרנית כליפה
יחידה: 
לוגיסטיקה
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
שיווק
מזל קדוש
יחידה: 
שיווק
יניב אלמליח
יחידה: 
כספים ורכש
מיכל בן סימון
יחידה: 
הנהלת חשבונות
אלה ספראי
יחידה: 
הנהלת חשבונות
יונת נורי
יחידה: 
הנהלת חשבונות
איילת זריבי
יחידה: 
הנהלת חשבונות
ורה מיכאלביץ
יחידה: 
הנהלת חשבונות
יהודית טיבי
יחידה: 
הנהלת חשבונות
אורנה חזן רוטמן
יחידה: 
הנהלת חשבונות
טליה אביב
יחידה: 
הנהלת חשבונות
מירי אוחיון
יחידה: 
הנהלת חשבונות
שמעון סבח
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
קלריס זפרני
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
מאיר בוחבוט
יחידה: 
תפעול
מנשה חי
יחידה: 
תפעול
ישראל בן סימון
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יוסי בן זקן
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחיאל בן הרוש
יחידה: 
מעונות
נורית אבן צור
יחידה: 
מעונות
יורם אזולאי
יחידה: 
מעונות
ריקי ברקת
יחידה: 
ספריה
יחידה: 
ספריה
יחידה: 
ספריה
אופירה טאקו
יחידה: 
ספריה
אולרשו שרונה
יחידה: 
ספריה
יוסי פוזנר
יחידה: 
ספריה
חן סופר
יחידה: 
ספריה
עמאר אבו אל היגא
יחידה: 
ספריה
אביטל ליבנה
יחידה: 
ספריה
יורי טבוריסקי
יחידה: 
ספריה
יחידה: 
ספריה
יחידה: 
ספריה
מיקי כהן
יחידה: 
מערכות מידע
בני לרר
יחידה: 
כספים ורכש
יחידה: 
מערכות מידע
איציק בן גיגי
יחידה: 
מערכות מידע
אביחי ונונו
יחידה: 
מערכות מידע
מקסים איווצנסקו
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מערכות מידע
ד"ר מאיר שליסל
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
יחידה: 
מעבדות
ליאת פרידמן
יחידה: 
מעבדות
שי שטקלר
יחידה: 
מעבדות
דליה גנון
יחידה: 
מעבדות
ויקטוריה מסלוב
יחידה: 
מעבדות
קריסטל מיכאלי
יחידה: 
מעבדות
ויקטוריה גומינוק
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
מעבדות
אביטל מענית
יחידה: 
מעבדות
נדיה אומנץ
יחידה: 
מעבדות
הדס מלכה
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
יחידה: 
מעבדות
שגוג גורינאז
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
מעבדות
עמר עבדאללה
יחידה: 
מכינות
יחידה: 
מכינות
יחידה: 
מכינות
יחידה: 
מכינות
יחידה: 
מכינות
יחידה: 
דקנט
שולי ספיר
יחידה: 
דקנט
מירה הרשקוביץ
יחידה: 
דקנט
תהילה כהן שושן
יחידה: 
דקנט
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג לחינוך
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
רעיה גל
יחידה: 
מנהל לימודים
זהבה שמואל
יחידה: 
מנהל לימודים
רז אושרת
יחידה: 
מנהל לימודים
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
רישום
יחידה: 
מנהל לימודים
בחינות
אביחי חביבי
יחידה: 
בחינות
רונית בנישו
יחידה: 
בחינות
נטע טוטיה
יחידה: 
לימודי חוץ
יחידה: 
בחינות
אביבית אלימלך
יחידה: 
בחינות
דב גנץ
יחידה: 
בחינות
יחידה: 
בחינות
כורידן פזית
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
יחידה: 
מנהל לימודים
תמי בוזגלו
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
יחידה: 
מנהל לימודים
לאה גמליאל
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
יחידה: 
מנהל לימודים
מזור עפרה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
יחידה: 
מנהל לימודים
לימור תורג'מן
מחלקה: 
החוג למדעי החי, החוג למדעי הסביבה
יחידה: 
מנהל לימודים
ליאור לוי
יחידה: 
הנהלה
כנרת אהרון וקנין
יחידה: 
רישום
גרוסוולד זאדה יפעת
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
יחידה: 
מנהל לימודים
שוורצמן תמר
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש
יחידה: 
מנהל לימודים
שאול רז תהילה
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
יחידה: 
מנהל לימודים
אופירה מורג
מחלקה: 
החוג לחינוך
יחידה: 
מנהל לימודים
ציוני ליאת
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
יחידה: 
מנהל לימודים
אסנת בן נון
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
יחידה: 
מנהל לימודים
חגית אורלב
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
יחידה: 
מנהל לימודים
אדווה קדוש
יחידה: 
מנהל לימודים
דודק עדי
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה, מוסמך ללימודי גליל
יחידה: 
מנהל לימודים
יחידה: 
מנהל לימודים
מאיה פלר בן יעקב
יחידה: 
לימודי חוץ
אורלי אביטבול
יחידה: 
לימודי חוץ
נאוה מור
יחידה: 
אומנויות
אוולין מלול
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
אורלי זגורי אוחנה
יחידה: 
מרכז תמיכה
מיה כהן
יחידה: 
מרכז תמיכה
ימית אבן צור
יחידה: 
מרכז תמיכה
חן חימי שאול
יחידה: 
מרכז תמיכה
שרונה בן יוסף
יחידה: 
מרכז תמיכה
אלמוג לוי
יחידה: 
מרכז תמיכה
עינת שמואלי
יחידה: 
מרכז תמיכה
יחידה: 
מרכז תמיכה
ד"ר אילנה רייטקופ
יחידה: 
מרכז תמיכה
צלאל שולמן
יחידה: 
דקנט
מרכז תמיכה
קרן מדר
יחידה: 
רישום
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה
קרן אליהו
יחידה: 
מערכות מידע
מנהל לימודים
פרופ' יוסי מקורי, נשיא
יחידה: 
הנהלה
אלי כהן, מנכ"ל
יחידה: 
הנהלה
יחידה: 
משאבי אנוש
יחידה: 
משאבי אנוש
שירה ניב
יחידה: 
כספים ורכש
יחידה: 
הנהלת חשבונות
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
פליקס פניש
יחידה: 
תפעול
נתנאל ביטון
יחידה: 
ספריה
יחידה: 
ספריה
ענבר ויניפרד
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
שאול ספיר
יחידה: 
מרכז תמיכה
אמירה בדר
יחידה: 
דקנט
יפעת קורן
יחידה: 
דקנט
ד"ר דורון גולדברג
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לביוטכנולוגיה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
איה מארק
יחידה: 
דקנט
שירן פרץ
יחידה: 
שיווק
מרלין עיסאוי
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
ד"ר גד שפר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
קהלני אביחי
יחידה: 
ביטחון
אלין ונא
יחידה: 
משאבי אנוש
איתמר יהודה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
כרמלה נויוף
יחידה: 
תפעול
לואי בשיר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
רועי ברששת
יחידה: 
מערכות מידע
גדי ייטב
יחידה: 
מערכות מידע
שמואל תמסוט
יחידה: 
בחינות
שני לוי
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
היסאה סאטו
דרגה: 
מורה משנה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
הילה ביטון ממן
יחידה: 
מנהל לימודים
טלי בן לולו
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
מרק לומקין
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
מיקה קומבליס לביא
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
שירית ברוך
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
אור ליבוביץ
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
רונית מזו
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
נריה סאינה
יחידה: 
רישום
דינה קגן קשרי חוץ
יחידה: 
קשרי חוץ
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
מערכות מידע
מוטעי רותם
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
יחידה: 
מנהל לימודים
נופר ולדמן
מחלקה: 
החוג לחינוך
יחידה: 
מנהל לימודים
מחלקה: 
החוג לחינוך
יחידה: 
מנהל לימודים
מורן וקנין
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
יחידה: 
מנהל לימודים
קנר תום
יחידה: 
לימודי חוץ
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
יחידה: 
ביטחון
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
בחינות
יחידה: 
בחינות
יחידה: 
בחינות
יחידה: 
אומנויות
יחידה: 
קשרי חוץ
רעות דיאמנט קשרי חוץ
יחידה: 
קשרי חוץ
יחידה: 
קשרי חוץ
יחידה: 
מרכז תמיכה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך בחינוך
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש התכנית לתואר שני בחינוך
מחלקה: 
מוסמך בחינוך
ד"ר אדם ויילר גור אריה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
ד"ר דפנה דיסני
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר תמר ברקאי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר רות פרסר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר יעל קדר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי החי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
ד"ר עינב קליגר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
ד"ר מיכל הורוביץ
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר רון סיון
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר צ'פמן אדם
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר יוסי קניזו
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר איתי שרון
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
ד"ר גרוס מנוס דפנה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
ד"ר עומר הורוביץ
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, החוג לפסיכולוגיה
פרופ' זיידנר משה
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, החוג לשירותי אנוש
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לשירותי אנוש
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג לחינוך
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
מחלקה: 
מכינות