סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג לחינוך
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג למדעי החי, מוסמך בביוטכנולוגיה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
דיקן הפקולטה
יחידה: 
הנהלה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
הנהלה
יחידה: 
ביטחון
יחידה: 
משאבי אנוש
יחידה: 
הנהלת חשבונות
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
מעונות
יחידה: 
ספריה
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מכינות
יחידה: 
דקנט
יחידה: 
מנהל לימודים
בחינות
יחידה: 
בחינות
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
יחידה: 
מנהל לימודים
יחידה: 
מנהל לימודים
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
יחידה: 
מנהל לימודים
יחידה: 
מרכז תמיכה
יחידה: 
ספריה
יחידה: 
דקנט
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
יחידה: 
מערכות מידע
מחלקה: 
החוג לחינוך
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
יחידה: 
ביטחון