סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

ד"ר קארן ג'קסון
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי התזונה
ראש התוכנית לתואר שני בחוג למדעי התזונה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
ד"ר קרוליין גוטמן
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר רואי גוטמן
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי החי
מחלקה: 
החוג למדעי החי, מוסמך בתזונה
טלי גולדברג
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
פרופ' מרטין גולדווי
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה
ד"ר אמיר גולדשטיין
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש החוג ללימודי מזרח אסיה
ראש החוג ללימודים רב תחומיים
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה, החוג ללימודים רב תחומיים
פרופ' מוריה גולן
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
ד"ר יותם גונן
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
ד"ר מרינה גורושיט
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה, מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים
פרופ' אלי גימון
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
פרופ' גידי גרוס
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
פרופ' ציונה גרוסמרק
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
ד"ר זאביק גרינברג
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש, מוסמך ללימודי גליל
דליה גנון
יחידה: 
מעבדות
ויקטוריה גומינוק
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
רעיה גל
יחידה: 
מנהל לימודים
דב גנץ
יחידה: 
בחינות
לאה גמליאל
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
יחידה: 
מנהל לימודים
גרוסוולד זאדה יפעת
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
יחידה: 
מנהל לימודים
ד"ר דורון גולדברג
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לביוטכנולוגיה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך בחינוך
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
ד"ר גרוס מנוס דפנה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, החוג לשירותי אנוש