סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
תפקיד: 
ראש החוג למדעי החי
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי החי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי המזון
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג ללימודים רב תחומיים
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בחוג למדעי התזונה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה, החוג למדעי התזונה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש החוג לכלכלה וניהול
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בלימודי גליל
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך בדרמה תרפיה, מוסמך ללימודי גליל
תפקיד: 
ראש החוג לשירותי אנוש
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש, מוסמך ללימודי גליל
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
יחידה: 
מנהל לימודים
יחידה: 
בחינות
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
יחידה: 
מנהל לימודים
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
יחידה: 
מנהל לימודים
תפקיד: 
ראש החוג לביוטכנולוגיה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה