סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

ד"ר ג'קסון קארן
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי התזונה
ראש התוכנית לתואר שני בחוג למדעי התזונה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
ד"ר גוטמן קרוליין
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר גוטמן רואי
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי החי
מחלקה: 
החוג למדעי החי, מוסמך בתזונה
ד"ר גולדברג  טלי
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
פרופ' גולדווי מרטין
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
גב' גולדפארב ריבלין סימה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
ד"ר גולדרינג נגה
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה
פרופ' גולדשטיין אמיר
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש החוג ללימודי מזרח אסיה
ראש החוג ללימודים רב תחומיים
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה, החוג ללימודים רב תחומיים
פרופ' גולן מוריה
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
ד"ר גונן יותם
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
ד"ר גורושיט מרינה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה, מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית
ד"ר גיל גלזר יערה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים
פרופ' גימון אלי
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
ד"ר גמרסני דן
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
פרופ' גרוס גידי
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
פרופ' גרוסמרק ציונה
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
ד"ר גרינברג זאביק
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש, מוסמך ללימודי גליל
גב' גנון דליה
יחידה: 
מעבדות
גב' גומינוק ויקטוריה
יחידה: 
מעבדות
ד"ר גבארין  יוסף
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
גב' גל רעיה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' גנץ דב
יחידה: 
בחינות
גב' גמליאל לאה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' גרוסוולד זאדה יפעת
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
יחידה: 
מנהל לימודים
ד"ר גולדברג דורון
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לביוטכנולוגיה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בתזונה
ד"ר גולדברג אלון
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך בחינוך
ד"ר גרינשטיין יעל
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
ד"ר גרוס מנוס דפנה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
גב' גוטגולד כהן תמר
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, החוג לשירותי אנוש