סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

ד"ר יוסף ג'אברין
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך
ד"ר קארן ג'קסון
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
ד"ר קרוליין גוטמן
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
ד"ר רואי גוטמן
תפקיד: 
ראש החוג למדעי החי
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי החי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
טלי גולדברג
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי המזון
פרופ' מרטין גולדווי
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה
ד"ר אמיר גולדשטיין
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג ללימודים רב תחומיים
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
פרופ' מוריה גולן
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בחוג למדעי התזונה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
ד"ר יותם גונן
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה, החוג למדעי התזונה
ד"ר מרינה גורושיט
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך
פרופ' אלי גימון
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש החוג לכלכלה וניהול
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
פרופ' גידי גרוס
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
פרופ' ציונה גרוסמרק
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בלימודי גליל
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך בדרמה תרפיה, מוסמך ללימודי גליל
ד"ר זאביק גרינברג
תפקיד: 
ראש החוג לשירותי אנוש
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש, מוסמך ללימודי גליל
דליה גנון
יחידה: 
מעבדות
ויקטוריה גומינוק
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
רעיה גל
יחידה: 
מנהל לימודים
דב גנץ
יחידה: 
בחינות
לאה גמליאל
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
יחידה: 
מנהל לימודים
גרוסוולד זאדה יפעת
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
יחידה: 
מנהל לימודים
ד"ר דורון גולדברג
תפקיד: 
ראש החוג לביוטכנולוגיה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה