סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג למדעי החי
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, מוסמך בביוטכנולוגיה
ד"ר הדס דורון
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בחוג לעו"ס
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
שלום ודמוקרטיה
יחידה: 
בחינות
דודק עדי
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה, מוסמך ללימודי גליל
יחידה: 
מנהל לימודים
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
בחינות
רעות דיאמנט קשרי חוץ
יחידה: 
קשרי חוץ
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש התכנית לתואר שני בחינוך
מחלקה: 
מוסמך בחינוך
ד"ר דפנה דיסני
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול